Nasza szkoła w projekcie „Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków – mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie ”Cultural Salad of Polish-Greek Tastes” ( „Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków”).

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie uczestniczy w projekcie pt.” Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków” (”Cultural Salad of Polish-Greek Tastes”), realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zaplanowany w terminie 12.09.2021 – 25.09.2021, w ramach którego odbędzie się mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego do Grecji.

Organizacją przyjmującą będzie prywatna szkoła PLATON zlokalizowana w miejscowości Ganochora w pobliżu Katerini w Grecji.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych, poznanie i zrozumienie nowej kultury oraz pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej (rozszerzenie swojej wiedzy dotyczącej nowych mediów, narzędzi cyfrowych i ich praktycznych zastosowań.

Głównym efektem materialnym projektu będzie stworzenie bloga o tematyce kulinarnej w języku polskim, greckim oraz angielskim. Uczniowie będą pracować w zespołach międzynarodowych.

W projekcie weźmie udział 20 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, którzy zostaną wyłonieni w procedurze rekrutacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 169 530,00 PLN

 

Prosimy o zapoznanie się dokumentami rekrutacyjnymi.

Regulamin rekrutacji [pdf]

Zał.1 Harmonogram mobilności [pdf]

Zał.2 Karta Zgłoszenia Ucznia [pdf]

Zał.3 Instrukcja wypełniania dokumentów aplikacyjnych [pdf]

Zał.4 Karta indywidualnej oceny Ucznia [pdf]

Zał.5 Wniosek o odwołanie się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej [pdf]

Zał.6 Zasady uczestnictwa Ucznia (wzór umowy) [pdf]

Lista zakwalifikowanych [pdf]


WYDARZENIA


Z wizytą w Grecji…

  

W ostatnich dniach sierpnia (28-31) pani dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego w Głownie Iwona Mokras-Wosik wraz z wychowawczynią klasy III ag, nauczycielką matematyki p. Beatą Binias odbyły wizytę przygotowawczą w Grecji do miasta, w którym w ramach przedsięwzięcia „Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków - mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji”  realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  przebywać będą uczniowie liceum wraz z opiekunami. W czasie wizyty doszło do spotkania z dyrektorem szkoły partnerskiej Platon School panem Anestis Papadopoulous, w czasie której ustalono szczegóły mobilności uczniów, program, zasady, metody i formy pracy. Panie zostały oprowadzone po budynkach szkoły partnerskiej oraz miejscach realizacji szkoleń i zajęć, w których w czasie pobytu w Grecji będzie uczestniczyła młodzież głowieńskiego liceum. Omówiono i podsumowano dotychczasowe działania w ramach projektu, regulamin projektu, zatwierdzono mobilność i podpisano umowę partnerską. W czasie pobytu w siedzibie partnera odbyło się interesujące i owocne spotkanie z przedstawicielami lokalnych instytucji edukacyjnych. Dokonano wizytacji miejsc realizacji warsztatów terenowych, miejsc zakwaterowania, miejsc, gdzie oferowane będzie wyżywienie dla uczestników wyjazdu.  Zgodnie z wymogami dokonano analizy bezpieczeństwa w związku z sytuacją COVID 19.

W czasie wizyty pani dyrektor i przedstawicielki grona pedagogicznego dokonano również szczegółowej analizy możliwości realizacji programu edukacyjnego i kulturowego przez uczniów w czasie mobilności.

Wizyta potwierdziła pełne zaangażowanie i  przygotowanie obu szkół partnerskich- I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie i Platon School w Grecji -do realizacji ponadnarodowej mobilności. Wszystko dopięte na ostatni guzik, więc czas na wyjazd  i realizację 14-dniowego planu wielkiego i jakże ważnego w edukacji przedsięwzięcia… 


Do wyjazdu trzeba się przygotować….


(Zajęcia przygotowawcze do mobilności)

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
Previous Next Play Pause

W I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie grupa 20  uczniów przygotowuje się bardzo aktywnie do wyjazdu do Grecji w ramach przedsięwzięcia „Kulturowa sałatka polsko-greckich smaków- mobilność uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie do szkoły partnerskiej w Grecji”  realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” . Zajęcia przygotowawcze, prowadzone przez nauczycieli szkoły – p. Annę Rakowską, p. Annę Kotulską, p. Ilonę Dąbrowską i p. Błażeja Wieteskę rozpoczęły się już w wakacje, a dokładnie 23 sierpnia i zakończą się kilka dni przed planowanym na 12 września wyjazdem do Grecji.

Jest to blok zajęć z języka angielskiego, w czasie których uczniowie rozszerzyli swoje słownictwo niezbędne do prawidłowej komunikacji w ramach mobilności. Zajęcia  przypomniały, ugruntowały jak i rozszerzyły najczęściej używane zwroty, w ramach dialogu, dzięki zaaranżowanym scenkom, ćwiczeniom w grupach, indywidualnym odpowiedziom na zadane przez lektora angielskiego pytania czy prezentacji Szkoły i Regionu w języku angielskim. 

Przed samym wyjazdem zostaną również zorganizowane 2h zajęć z języka greckiego. Będą miały na celu nauczenie uczestników podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku greckim oraz najbardziej przydatnych słów czy alfabetu. Zajęcia będą prowadzone w formie formalnej przez profesjonalnego lektora języka greckiego zatrudnionego przez Szkołę.   

Na zajęciach o kulturze uczniowie dostali  wiedzę na temat Grecji, dotyczącą: geografii (najważniejsze miasta, regiony, położenie geograficzne), najistotniejszych momentów w historii, wiedzy o społeczeństwie czy wiedzy o samej kulturze kraju. Omówiono również kwestie związane ze stereotypami i różnicami międzykulturowymi. W ramach zajęć zostały ocenione kompetencję kulturowe i obywatelskie uczestnika, jego poziom wiedzy na temat innych tradycji/kultur/obyczajów.  

Zajęcia informatyczne dostarczyły zbalansowaną wiedzę na tematy cyfrowe oraz nauczyły wykorzystywać narzędzia informatyczne do przygotowania i administrowania blogiem internetowym.  

Zajęcia pedagogiczne zaś wzmocniły swoje zaangażowanie do projektu, określiły obawy czy indywidualne problemy. Zajęcia te zmotywowały uczniów do pełnego i aktywnego udziału w mobilności, rozbudziły w uczestnikach chęć rozwoju osobistego i poznawania świata, ucząc tolerancji otwartości oraz europejskich wzorców. Na zajęciach zostały również omówione korzyści oraz możliwości, jakie daje udział w tego typu projektach. Zajęcia zintegrowały uczniów i przygotowały do mentalnego udziału w mobilności. Celem zajęć była również ocena poziomu kompetencji osobistych i społecznych uczniów, w tym poziomu predyspozycji do podejmowania nowych inicjatyw, mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości, kreatywności lub strategicznego myślenia czy w zakresie współpracy w grupie.  

Zajęcia informacyjne, jak sama nazwa wskazuje, dostarczyły uczniom  wiedzy o charakterze informacyjnym. Uczniowie dostali pełen pakiet wiedzy na temat: mobilności (jej formy, celów, działań z nią związanych czy planach osiągnięcia rezultatów) jak i spraw organizacyjnych dotyczących wyjazdu (podróż, rodzaj zakwaterowania i wyżywienia, program mobilności, ubezpieczenia i instrukcji dotycząca tego, jak wyrobić obowiązkową kartę EKUZ). W ramach tych zajęć zostały podpisane umowy o przystąpieniu do mobilności również skonstruowane dla Uczniów przez Koordynatorów projektu. 

Wkrótce uczniowie wraz z nauczycielami – opiekunami dobrze przygotowani wyruszą w wielką podróż do Grecji po wiedzę, mądrość i nowe cenne doświadczenia …