Nasza szkoła w ramach otrzymanej Akredytacji  programu Erasmus+ na lata 2022-2027 realizuje działania projektowe pn. „Podnoszenie jakości nauczania i uczenia się w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”.

 

Celami naszych działań w ramach akredytacji Erasmus + w latach 2022 - 2027 są między innymi poprawa efektywności kształcenia poprzez podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w    środowisku miedzynarodowym, wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych uczniów o zmniejszonych szansach, oraz podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych kadry pedagogicznej. Zgodnie ze standardami jakości Erasmusa+ będziemy przestrzegać zasad dotyczących włączenia i różnorodności, prowadzić działania zmierzające do nienaruszania równowagi ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko, wykorzystywać nowoczesne technologie i innowacyjne metody uczenia się, aby usprawnić współpracę z organizacjami partnerskimi oraz rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w  Głownie.  

Numer akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000044414