PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„AKADEMIA LICEALISTY”

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE

    WARIANT I     -   PROFIL HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY                                                                            

ü  dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi oraz językami obcymi ,

ü  współpraca głównie z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ 
 oraz innymi wydziałami i  instytucjami,

ü  koordynator: p. Anna Rakowska.

    WARIANT II   -  PROFIL PRZYRODNICZY                                                                      

ü  dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi: biologia, chemia, ekologia,

ü  współpraca głównie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i innymi wydziałami i instytucjami,

ü  koordynator: p. Marta Polit-Wawrzyn.

WARIANT III  -  PROFIL MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY                                   

ü  dla uczniów zainteresowanych matematyką i informatyką,

ü  współpraca głównie z Politechniką Łódzką oraz innymi wydziałami i  instytucjami nauki,

ü  koordynator: p. Beata Binias.

    WARIANT IV  -  PROFIL OGÓLNY/ DORADZTWO ZAWODOWE                                                    

ü  zajęcia ogólnorozwojowe, przedsiębiorczość, ekonomia, psychologia, geografia i turystyka, zarządzanie

ü  współpraca z różnymi wydziałami UŁ oraz PŁ oraz innymi instytucjami nauki

ü  współpraca z zakresu doradztwa zawodowego i treningu interpersonalnego z Wydziałem Zarządzania UŁ,

ü  koordynator: p. Ilona Dąbrowska.

ZASADY  PROGRAMU

 „AKADEMIA LICEALISTY”

W  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE


ü  do programu przystępują uczniowie chętni z klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie,

ü   udział w programie jest bezpłatny, uczniowie ponoszą jedynie opłatę za przejazd na warsztaty/ wykłady/ zajęcia.

ü   uczniowie wybierają jeden wariant zgodnie z  zainteresowaniami   i wybranymi profilami klas,

ü  zapisy przyjmują koordynatorzy do dnia 30 września 2019, 

ü  na podstawie zgłoszeń uczniów, koordynatorzy przedstawiają projekt realizacji programu na rok szkolny 2019/2020, 

ü  uczniowie otrzymują regulamin realizacji programu oraz INDEKS.

 

 

1
2
3
4
Previous Next Play Pause

11 grudnia Akademia Licealisty tym razem udała się do American Corner & na Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.


1
2
3
4
Previous Next Play Pause

CZAS DECYZJI


O tym, jak przygotować się do decyzji o wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej rozmawialiśmy z naszym gościem p. Martą Górecką z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dowiedzieliśmy się jak ćwiczyć kreatywność, tak pożądaną obecnie przez większość pracodawców, jak ważne jest nieustanne sprawdzanie siebie i podejmowanie wyzwań, by odkrywać swój potencjał, a może nowe pasje? I o tym, że trzeba chcieć więcej, wierzyć i dawać sobie szanse .
Spotkanie w ramach Akademii Licealisty odbyło się 5 grudnia.

 

  

1
2
4
3
5
Previous Next Play Pause

AKADEMIA LICEALISTY W LESIE ŁAGIEWNICKIM

22 listopada odbyły się zajęcia terenowe dla profilu ogólnego Akademii Licealisty oraz uczniów zainteresowanych geografią w łagiewnickim lesie. Na prawie 2m w głąb, zwykłym świdrem trzeba było się dokopać. Nie było łatwo, ale daliśmy radę. Wszystko po to, aby uchwycić poziomy glebowe i zbadać morfologię gleby. I ……odkryliśmy, że nie zawsze jest książkowo - gleba okazała się bardziej kwaśna niż wskazywał na to typ zbiorowiska. Czyżbyśmy coś odkryli …. (To pytanie na kolejną wyprawę.)


22.11.- 4
22.11-1
22.11-2
22.11-3
Previous Next Play Pause

WARSZTATY EKSPERYMENTALNE Z CHEMII

22 listopada Studenckie Koło Naukowe Chemików Uniwersytetu Łódzkiego w naszej szkole przeprowadziło warsztaty eksperymentalne. W spotkaniu naukowym uczestniczyła młodzież  z klas o profilu biologiczno – chemicznym. Warsztaty zostały zorganizowane przy współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolnym koordynatorem spotkania była nauczycielka biologii i chemii, pani Marta Polit-Wawrzyn. 


20.11 -2
20.11 -3
20.11.-6
20.11.-7
20.11.19
20.11-4
20.11-5
Previous Next Play Pause

AKADEMIA LICEALISTY W ŁÓDZKIM CENTRUM NAUKI


20 listopada uczniowie realizujący program Akademia Licealisty w wariancie ogólnym oraz grupa geograficzna odwiedzili EC1 – łódzkie Centrum Nauki i Techniki. Uczestniczyliśmy w pokazie, który wprowadził nas w Układ Słoneczny, czyli nasze najbliższe kosmiczne sąsiedztwo w niezwykle ciekawy i fascynujący sposób. Pokaz, choć przez wielu z nas widziany wcześniej, jak zwykle odkrywał nowe tajemnice i ciekawostki, a także ostatnie odkrycia naukowe, choćby te, dotyczące nowych księżyców Saturna.
Poza pokazem w Planetarium uczestniczyliśmy w ,,zajęciach z klasą’’ pt. ,Ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli tornado i huragan w rolach głównych”. To prawdziwa lekcja z klasą, która przybliżyła trudne zagadnienia z pogranicza geografii i fizyki, pozwoliła na ich zrozumienie i z pewnością zaciekawiła fascynującymi, aczkolwiek niebezpiecznymi zjawiskami.’’


PŁ 1
PŁ2
Previous Next Play Pause

LICZBY PIERWSZE - PO RAZ PIERWSZY

19 listopada matematycy z ILO realizujący program Akademia Licealisty po raz pierwszy wzięli udział w wykładzie na Politechnice Łódzkiej. Z wykładu "Liczby pierwsze i ich zastosowania" dowiedzieli się ile tajemnic kryją w sobie liczby pierwsze  i jak ważną rolę odgrywają w kryptografii. Wykład przeprowadziła pani dr inż. Magdalena Nockowska - Rosiak.


UŁ1
UŁ2
Previous Next Play Pause

12 listopada uczniowie naszego LO uczestniczyli w zajęciach na  Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Wcielając się w rolę studentów uczestniczyli w anglojęzycznych wykładach z "Introduction to Politics", a także w warsztatach prowadzonych przez międzynarodowych studentów. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę nie tylko o podstawowe terminy związane z polityką, ale również mieli okazję poznać zasady studiowania za granicą oraz szanse jakie ono stwarza przed młodym człowiekiem wchodzącym na rynek pracy.