Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród placówek, które zostały podłączone do OSE – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Czym jest OSE?

  • OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
  • Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Założenia programu realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK - operator OSE. 


Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.


Korzyści dla szkół:

  • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
  • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
  • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
  • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

  

30 kwietnia 2021 pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Był to szczególny dzień dla naszych absolwentów, którzy spotkali się z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami, koleżankami i kolegami z klas młodszych na Platformie Teams.

Dyrektor szkoły pani Iwona Mokras - Wosik po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości wspomniała lata spędzone w szkole oraz w systemie zdalnym, działalność uczniowską, inicjatywy, wspólne wyjazdy i osiągnięcia edukacyjne. Szczególne gratulacje dyrektor szkoły złożyła uczniom, którzy uzyskali świadectwo maturalne z wyróżnieniem, reprezentowali szkołę w zawodach sportowych oraz aktywnie działali na rzecz szkoły w Samorządzie Uczniowskim, jako wolontariusze, a także aktorzy szkolnego teatru „Eureka”.

Po raz pierwszy w tym roku przyznany został honorowy tytuł najlepszego absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie „Primus Inter Pares”. Statuetkę odebrała Oliwia Majtczak, uczennica klasy IIIB.

Słowa otuchy oraz życzenia powodzenia na dalszych etapach edukacyjnych i zawodowych skierowali również do tegorocznych absolwentów Starosta Zgierski pan Bogdan Jarota, Burmistrz Głowna pan Grzegorz Janeczek, emerytowana dyrektor szkoły pani Anna Lewandowska, przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Mazurkiewicz oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego Łucja Jaborska.

W imieniu uczniów klas trzecich Oliwia Trzmielak oraz Oliwia Majtczak podziękowały nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz młodszym koleżankom i kolegom.

Inicjatywa i kreatywność uczniów z klas drugich spowodowała, że spotkanie online nabrało szczególnego, pełnego wzruszeń i wspomnień charakteru. Filmy przygotowane przez młodszych kolegów, humorystycznie wspominające miniony czas, uświadomiły nam wszystkim, że życie każdego człowieka podlega nieustającej zmianie…


Maturzyści, absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie:
„Be the change you want to see in the world…”

 

Nagrodzeni Absolwenci 2021

Nauka:

1.      Oliwia Majtczak  III B – świadectwo z wyróżnieniem

2.      Aleksandra Syga  III B – świadectwo z wyróżnieniem

3.      Jakub Dutkiewicz III B – świadectwo z wyróżnieniem

4.      Katarzyna Antczak III A – świadectwo z wyróżnieniem

5.      Oliwia Trzmielak III A - świadectwo z wyróżnieniem

6.      Kacper Pieniążek  III A - świadectwo z wyróżnieniem

7.      Adrian Antczak III A – świadectwo z wyróżnieniem

8.      Natalia Tomczak

9.      Kurczewska Małgorzata

10.  Julia Malczewska

11.  Maria Siek

 

Samorząd Uczniowski

 

1.      Maria Siek

2.      Zuzanna Mirowska

3.      Aleksander Zborowski

 

Wolontariat:

Julia Malczewska

 

 Teatr:

1.        Maria Siek

2.        Zuzanna Mirowska

3.        Aleksander Zborowski

4.        Andrzej Kalisiak

5.        Gracjan Moszczyński

6.        Mateusz Górczyński

7.        Kacper Pieniążek

8.        Bartosz Małecki

9.        Oliwia Majtczak

10.    Małgorzata Kurczewska

11.    Aleksandra Urbańska

 

Aleksandra  Syga - za I miejsce w szkolnym konkursie polonistycznym „Co wiem o języku polskim?”

Gratulujemy!!!

    

23 kwietnia, w dzień, który jest uznawany za datę narodzin i śmierci Williama Szekspira, obchodzony jest Światowy Dzień Języka Angielskiego. Tego dnia odbył się finał konkursu językowo – kulturowego ‘Let’s celebrate! – British and American Festivals’, dedykowanego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, a zorganizowanego przez zespół nauczycieli języka angielskiego naszej szkoły. Koordynatorem konkursu była p. Katarzyna Kamińska. Jest nam niezmiernie miło, że honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Zgierski p. Bogdan Jarota, a patronat edukacyjny – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, z którym od kilku lat współpracujemy. Obie instytucje były również sponsorami nagród dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju konkurs w całości odbył się online,
a piątkowy finał  - na platformie MS Teams.

Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 8 zespołów (w większości trzyosobowych, jeden dwuosobowy) z 5 szkół podstawowych z 3 powiatów (zgierskiego, łowickiego i brzezińskiego). Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie zgłosiła 3 drużyny, pod opieką p. Arietty Wrońszczyk-Cygan, Szkoła Podstawowa w Dmosinie przygotowała 2 drużyny pod opieką p. Joanny Kotyniak, drużynę ze Szkoły Podstawowej z Domaniewic przygotowała p. Justyna Godos, drużynę ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach – p. Małgorzata Wieteska, a drużynę z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SRWWiO w Starym Waliszewie – p. Sylwia Wojciechowska.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przygotowali drużynowo prezentacje multimedialne dotyczące wybranego święta brytyjskiego lub amerykańskiego. W drugim etapie – finałowym musieli wykazać się wiedzą odpowiadając na wylosowane, w trakcie finału, pytania.

konkurs1
konkurs2
konkurs3
konkurs4
konkurs5
konkurs6
konkurs7
konkurs9
konkurs12
konkurs14
konkurs15
konkurs19
konkurs21
konkurs22
konkurs23
konkurs24
Previous Next Play Pause

 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor I LO w Głownie, p. Iwona Mokras-Wosik, ale do walki zagrzewali uczestników również szczególni goście: w imieniu Starosty Zgierskiego – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, p. Wojciech Brzeski oraz p. Agata Włodarska – Frykowska, doktor  WSMiP UŁ, prodziekan ds. studenckich, która również zechciała brać udział w pracach komisji konkursowej; ponadto nauczyciele jęz. angielskiego - opiekunowie uczestników oraz zespół anglistów naszej szkoły, p. Katarzyna Kamińska, p. Anna Rakowska oraz p. Justyna Rudnicka.

O ostatecznych wynikach rozgrywek zadecydowały zarówno ocena prezentacji (dokonana odpowiednio wcześniej), jak i wypowiedzi ustnej. Jury, w składzie: dr Agata Włodarska-Frykowska,
p. Katarzyna Kamińska oraz p. Justyna Rudnicka, było pod ogromnym wrażeniem przygotowania merytorycznego wszystkich uczestników. Po burzliwych obradach, oczywiście z zachowaniem zasad tajności i uwzględniając wiele aspektów, trzy miejsca na podium zajęły następujące zespoły:

- miejsce I: zespół nr 7 – drużyna z SP w Dmosinie w składzie: Jakub Małek, Piotr Michalak, Michał Mróz;

- miejsce II: zespół nr 8 – drużyna z SP w Dmosinie w składzie: Katarzyn Andrzejczak, Benita Wiśniewska, Antonina Zielińska;

- miejsce III: zespól nr 4 – drużyna z SP Nr 2 w Głownie w składzie: Michalina Leszkiewicz, Alicja Ubysz.

Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić zespół nr 2 – drużynę z ZSP w Mąkolicach w składzie: Patrycja Maciak, Victoria Ślusarek, Martyna Witczak -  za najlepszą prezentację zgłoszoną do konkursu.

Warto podkreślić, że różnice punktowe między wszystkimi zespołami były niewielkie a o ostatecznych wynikach decydowały szczegóły. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym, wraz z opiekunami, ale także wszystkim uczestnikom, bo przecież „już sam udział w konkursie jest zwycięstwem”, jak podkreślali w swych wypowiedziach nasi goście.

Liczymy, że jeszcze niejeden raz będziemy mieli okazję współpracować z Wami.

Dziękujemy za tak ciepłe i przyjazne przyjecie formy naszego konkursu J

 

 

 

 

Nasze Liceum bierze udział w Akcji uczczenia rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. 

Uczniów klas  VIII szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału
w

Międzyszkolnym konkursie matematycznym „Rachmistrz matematyczny”

pod patronatem Starosty Zgierskiego Bogdana Jaroty

organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie. 

Konkurs odbędzie się 31 maja 2021 r. o godz.11.00. 

 Regulamin konkursu w załączeniu.

Regulamin konkursu