Podsumowanie Akademii Licealisty w LO w Głownie

6 czerwca 2018  uczniowie objęci patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych  Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu działań w  ramach programu Akademia Licealisty w roku szkolnym 2017/2018r.  

Uczniowie zaprezentowali projekty edukacyjne opracowane na podstawie tematyki realizowanej   we współpracy z wydziałem.  Prezentacje multimedialne zostały ocenione przez komisję uniwersytecką – dr Agatę Włodarską-Frykowską, dr Agnieszkę Kisztelińską- Węgrzyńską, dr Michała Klonowskiego, a także przez studentki z Węgier oraz Irlandii przebywające na wydziale w ramach wymiany Erasmus +.

23 kwietnia na zaproszenie p. Iwony Mokras-Wosik i p. Ilony Dąbrowskiej w murach naszej szkoły zawitali goście dr Marcin Socha i dr Michał Zaręba – pracownicy Katedry Studiów Azjatyckich Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. oraz koordynatorzy Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi.

Klasa patronacka - zajęcia w marcu

27 marca uczniowie objęci patronatem Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wzięli udział w warsztatach językowo-kulturowych. Pierwsze spotkanie – zaproponowane przez dr Agatę Włodarską –Frykowską – dotyczyły problemu ubóstwa na świecie – „Poverty in the world”.

Akademia Licealisty - Kwiecień

Dnia 10 kwietna uczniowie klasy IIB oraz I A – objęci patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez dr Magdalenę Marczuk-Karbownik z Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów. Wykład miał na celu przybliżyć uczniom problematykę Stanów Zjednoczonych i Kanady. Okazało się, że wiele je łączy, ale też bardzo dużo dzieli. Ciekawa historia, kultura  oraz postaci związane z obydwoma krajami zapewne zainspirują niektórych uczniów do podjęcia tej tematyki w ramach realizacji projektu „Akademia Licealisty”.

Warsztaty w Akademii Licealisty

W dniu 23 stycznia 2018r. uczniowie klasy I a oraz II b LO w ramach zajęć Akademia Licealisty uczestniczyli w warsztatach  nt. "Wyjechać czy zostać? - czyli plusy i minusy migracji długookresowej". Zajęcia pod kierunkiem dr Macieja Onasza  wprowadziły młodzież w trudną  do  podjęcia decyzję pracy poza granicami naszego kraju.