WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W 3 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W GŁOWNIE

KLASA 2

Przedmiot

Podręcznik

Autorzy

Numer     dopuszczenia i wydawnictwo

 

Język polski

Ponad słowami

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 1

Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt,
Anna Równy

425/3/2013/2015

Nowa Era

 

 

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 2.

Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt,
Anna Równy

425/4/2013/2015

Nowa Era

 

Język angielski

Password Reset B2  wydawnictwo, Macmillan

(podręcznik + ćwiczenia)

Mac Marta Rosińska,
Lynda Edwards

955/3/2019

MACMILLAN

 

Język rosyjski

Вот и мы 2

Wot i my 2 (nowa edycja)

(z zeszytem ćwiczeń)

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

294/2/2012/2015

 

Język niemiecki

dla gr. I:  „Effekt 1”, „Effekt 2” Podręcznik dla liceum i technikum,   (podręcznik + ćwiczeniówka)

 

 

dla gr. II: „Perfekt 1”, „Perfekt 2”, (podręcznik + ćwiczeniówka)

Anna Kryczyńska-Pham

 

 

 

 B. Jaroszewicz, J.Szurmant, A. Wojdat-Niklewska,

WSiP

937/2/2019, 1011/2/2019

 

 

 

Pearson

SPP: 944/1/2019 NPP: 942/1/2019

 

Historia

Zrozumieć przeszłość część 1.

Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony

Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski

642/1/2013

Nowa Era

 

 

Zrozumieć przeszłość część 2.

Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony

Paweł Klint Piotr Galik

642/2/2014

Nowa Era

 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

M. Markowicz,  Olga Pytlińska, Agata Wyroda

644/1/2013

WSiP

 

WOS

Ciekawi świata cz. 1.Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Artur Derdziak,

Maciej Batorski

577/2/2013/2016

Operon

 

Geografia

Ciekawi świata 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne

R. Wróblewski

M. Zawadzka –Kuc

502/1/2012/2015

Operon

 

Ciekawi świata 2.  Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne

J. Stasiak

502/2/2013/2016

Operon

 

Biologia

 

„Biologia na czasie 1”.  Poziom rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marek Guzik

Ryszard Kozik

Renata Matuszewska

Władysław Zamachowski

1010/1/2019

Nowa Era

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony „Biologia na czasie 1”.

Barbara Januszewska – Hasiec,   Renata Stencel,

Anna Tyc

 

„Biologia na czasie 2”. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

 

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko – Worłowska, Władysław Zamachowski

Piotr Tadeusz Kąkol, Alina Nowakowska,

564/2/2013/2016

 

Nowa Era

 

+ Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 2”

Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek

 

Chemia

 

„To jest chemia 1”. Poziom rozszerzony. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Maria Litwin, Szarota Styko – Wlazło, Joanna Szymańska

528/1/2012/2015

Nowa Era

 

+ Maturalne karty pracy „”To jest chemia. Część 1”

Poziom rozszerzony

Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

 

Przyroda

(przedmiot uzupełniający)

Przyroda 1. Podręcznik do nauki przyrody w liceum ogólnokształcącym i technikum – szkoły ponadgimnazjalne.

 

+ karty pracy ucznia „Przyroda 1”

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk i inni

 

658/1/e/2013

Nowa Era

 

Matematyka

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Joanna Czarnowska Grzegorz Janocha

378/2/2013/2015

Nowa Era

 

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiański

Lech Chańko Joanna Czarnowska Grzegorz Janocha

360/2/2013/2015

Nowa Era

 

Informatyka

Ciekawi Świata 1, 2.

Zakres rozszerzony

 

W. Hermanowski

E. Mikołajewicz

474/1/2012

474/2/2016/z1

Operon
(w oparciu
o język C++)

 

Religia

Podręcznik-KL II Liceum W świecie, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

Red. Z. Marek, A. Walulik.

AZ-42-01/10-KR-6/13.

         

        

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 

 OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W 3 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W GŁOWNIE

KLASA 3

Przedmiot

Podręcznik

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i wydawnictwo

 

Język polski

Ponad słowami

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

425/5/2014/2016

Nowa Era

 

Język angielski

Kontynuacja repetytorium z klasy II. Matura 2015. Repetytorium dla uczniów liceów i techników poziom podstawowy i rozszerzony, wydawnictwo Macmillan

Lynda Edwards, Marta Rosińska

916/2007

Macmillan

 

Język rosyjski

Вот и мы 3

Wot i my 3 (nowa edycja)

(z zeszytem ćwiczeń)

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

 324/3/2011/z1/2015

 

Język niemiecki

„Fokus 2”, „Fokus 3” Język niemiecki, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych (podręcznik + ćwiczeniówka).

Anna Kryczyńska-Pham

WSiP
695/2/2015
695/3/2016

 

Historia
 i społeczeństwo

Klasa III bg (realizuje cztery moduły)

 

Historia i społeczeństwo Rządzący i rządzeni liceum i technikum

M.Markowicz,  Olga Pytlińska, Agata Wyroda

644/4/2013

WSiP

 

Historia i społeczeństwo

Wojna i wojskowość, liceum i technikum

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda,

644/3/2013

WSiP

 

Historia i społeczeństwo Europa i świat,

liceum i technikum

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

644/1/2013

WSiP

 

Nauka

liceum i technikum

Robert Gucman

667/8/2014/2016

WSiP

 

WOS

Ciekawi świata cz. 2, cz. 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zakres rozszerzony.

Maciej Batorski

577/2/2013

577/3/2014

Operon

 

Geografia

Ciekawi świata 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne. KONTYNUACJA

J. Stasiak

502/2/2013/2016  Operon

 

Ciekawi świata 3 cz.1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne.

Z. Zaniewicz

502/3/2015 Operon

 

Ciekawi świata 3 cz.2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne.

Z. Zaniewicz

502/4/2015 Operon

 

Biologia

„Biologia na czasie 3”. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko – Worowska, Władysław Zamachowski

564/3/2014

Nowa Era

 

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 3”.

Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc

 

Chemia

To jest chemia 2”. Poziom rozszerzony. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Maria Litwin, Szarota Styko – Wlazło, Joanna Szymońska

528/2/2013/2016

Nowa Era

 

 

+ Maturalne karty pracy „”To jest chemia. Część  2”

Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

 

Przyroda (przedmiot uzupełniający)

Przyroda 1. Podręcznik do nauki przyrody
w liceum ogólnokształcącym i technikum – szkoły ponadgimnazjalne.

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa,

 

658/1/e/2013

Nowa Era

 

 

+ karty pracy ucznia „Przyroda 1”

Kontynuacja podręcznika

Marek Kaczmarzyk i inni

 

Matematyka

MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

378/3/2014/2016 Nowa Era

 

MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.  Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko,  Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

360/3/2014/2016

Nowa Era

 

Informatyka

Ciekawi świata cz. 2 i cz. 3.
Zakres rozszerzony

E. Mikołajewicz

474/2/2016/z1

474/3/2014

(rok dopuszczenia 2014/2017)

Operon

 

Religia

Podręcznik-Kl. III Liceum W Rodzinie, Seria: Drogi świadków Chrystusa

Red. Z. Marek, A. Walulik.

AZ-43-01/10-KR-3/14

         

 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASA 2

 

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i

wydawnictwo

Język polski

Barbara  Łabęcka „Ponad słowami” – Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020)  Nowa Era

Ponad słowami. Klasa 2 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

Ponad słowami. Klasa 2 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) Poziom III.1.P – zakres podstawowy Poziom III.1.R – zakres rozszerzony Poziom III.DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych Milada Krajewska Ewa Piotrowska Aleksandra Świgoń. MACMILLAN

Klasa 2 LO

Password Reset B2

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Gregory J. Manin

Macmillan

NPP: 954/3/2019

Język rosyjski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

jako drugiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum

Agata Buchowiecka - Fudała

Вот и мыпо-новому  2

Wot i my po-nowomu cz. 2

(z zeszytem ćwiczeń)

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

981/2/2020

Język niemiecki

Program nauczania jęz. niemieckiego – wariant III.2. autorstwa Emilii Podpory-Polit

.#trends 1, Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A1

#trends 2, Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. A1+

Anna Życka Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber

Nowa Era

940/1/2018 - NPP; 970/1/2019 - SPP

940/2/2019 - NPP; 970/2/2019 - SPP

Historia

Program nauczania historii  „Poznać przeszłość „ dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym autorstwa Roberta Śniegockiego

Podręcznik do nauczania historii zakres podstawowy

Poznać przeszłość 2.

 

Adam Kucharski,

Aneta Niewęgłowska

1021/2/2020

Nowa Era

 

Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym „Zrozumieć przeszłość” autorstwa Roberta Śniegockiego

Podręcznik do nauczania historii zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość 2.

Paweł Klint

1019/2/2020

Nowa Era

WOS

 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor: Barbara Furman

W centrum uwagi 2, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Arkadiusz Janicki, Sławomir Drelich, Ewa Martinek

1035/2/2020

Nowa Era

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum i technikum. Autor: Barbara Furman.

W centrum uwagi 2, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

1034/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Autor Maria Gaertner.

 

Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

J. Korba

Z. Smutek

1018/1/2019

Operon

+Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres  podstawowy

Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

J. Kijakowska

Geografia

 

Geografia. Zakres podstawowy.  Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Iwona Kryczka

 

Geografia 2. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

A.Maląg

1053/2/2020

Operon

+Geografia 2. Zakres  podstawowy

Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

M. Ziarnowska

Geografia. Zakres rozszerzony. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Sławomir Kurek

 

 

Geografia 2. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

S. Kurek

Operon

+Geografia 2. Zakres  rozszerzony

Maturalne karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

A. Maląg

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie podstawowym ” Biologia na czasie” autorstwa Katarzyny Kłosowskiej

„Biologia na czasie 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nowa Era

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 2”.

Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie rozszerzonym ” Biologia na czasie” autorstwa Urszuli Poziomek

„Biologia na czasie 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony.

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

1010/2/2020

Nowa Era

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony „Biologia na czasie 2”.

Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod, Janusza Mrzigod

 

 

 

 

To jest chemia 1. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik
ze zbiorem zadań.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/1/2019

Nowa Era

+ To jest chemia 1. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Chemia organiczna. Zakres podstawowy.

Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka-Wlazło

 

 

 

To jest chemia 1 Chemia ogólna
i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

991/1/2019

Nowa Era

+ To jest chemia 1. Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony.

Karol Dudek-Różycki, Elżbieta Megiel, Michał Płotek, Grażyna Świderska, Tomasz Wichur

Fizyka

Program nauczania fizyki  w liceum ogólnokształcącym  i technikum do zakresu podstawowego „ Odkryć fizykę” autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy

Odkryć fizykę 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun,  Weronika Śliwa

Nowa Era

Odkryć fizykę 2

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Bartłomiej Piotrowski , Izabela Kondratowicz

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym i rozszerzonym autorstwa Doroty Ponczek

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy

Matematyka 2

+ karty pracy. zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański,

 Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha

971/2/2020

Nowa Era

 

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.Zakres podstawowy
i rozszerzony.

Matematyka 2

+maturalne  karty pracy. zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Wojciech Babiański,

 Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha

988/2/2020

Nowa Era

Informatyka

Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy. W. Jochemczyk, K. Olędzka

Informatyka - podręcznik 2. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy.

W. Jochemczyk, K. Olędzka

974/2/2020

WSiP

Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony.

Z. Babicz

Informatyka na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres rozszerzony.

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J. S. Wierzbicki

1037/1/2019

Religia

Szkoła Ponadpodstawowa -Wydawnictwo WAM-Kraków
Program:AZ-4-01/10-tytuł programu: Świadek Chrystusa
komisja Wychowania Katolickiego KEP-9.06.2010 r.

Podręcznik-KL II Liceum
W świecie, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

Red. Z. Marek, A. Walulik

AZ-42-01/10-KR-6/13.

Etyka

Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) – modyfikacja . Autor: Paweł Kołodziński

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski, Operon 2019 – kontynuacja.

 

Wydawnictwo: Operon, Gdynia 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASA 1

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i wydawnictwo

Język polski

Barbara  Łabęcka „Ponad słowami” – Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020)  Nowa Era.

Ponad słowami 1 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

1014/2/2019

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) Poziom III.1.P – zakres podstawowy Poziom III.1.R – zakres rozszerzony Poziom III.DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych. Milada Krajewska Ewa Piotrowska Aleksandra Świgoń. MACMILLAN.

Klasa 1 LO

 Password Reset B1+

Marta Rosińska, Lynda Edwards

 

Macmillan 954/2/2019

Język rosyjski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

jako drugiego w czteroletnim liceum
i pięcioletnim technikum

Agata Buchowiecka–Fudała.

Вот и мыпо-новому  1

Wot i my po-nowomu cz. 1

(z zeszytem ćwiczeń).

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

981/1/2019

Język niemiecki

 

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka są uczniowie.

 

 

Język hiszpański

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DESCUBRE dla uczniów szkół ponadpodstawowych Karolina Hadło, Katarzyna Palonka

Descubre 1 podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń.

opracowanie zbioroweArleta Kaźmierczak
José Carlos Garcia González

DRACO

996/1/2019

Plastyka

Spotkania ze sztuką. Program nauczania przedmiotu plastyka dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (zgodny
z nową podstawą programową
i obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020) autorstwa Marty Ipczyńskiej i Natalii Mrozkowiak

Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marta Ipczyńska Natalia Mrozkowiak

1009/2019

Nowa Era

Historia

Program nauczania historii  „Poznać przeszłość „ dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym autorstwa Roberta Śniegockiego

 

Podręcznik do nauczania historii
w liceum ogólnokształcącym
i technikum

zakres podstawowy

Poznać przeszłość 1

zakres podstawowy.

Marcin Pawlak, Adam Szweda

 

1021/1/2019

Nowa Era

 

Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym „Zrozumieć przeszłość” autorstwa Roberta Śniegockiego

Podręcznik do nauczania historii w liceum ogólnokształcącym
i technikum

 historii zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość 1

zakres rozszerzony.

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

1019/1/2019

Nowa Era

WOS

W centrum uwagi.

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym. Autor: Barbara Furman

W centrum uwagi 1, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Mentz

1034/1/2019

Nowa Era

 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor: Barbara Furman                                                                                                                                                

W centrum uwagi 1, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

1035/1/2019

Nowa Era

Geografia

 

Geografia. Zakres podstawowy.  Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Iwona Kryczka

Geografia 1. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Z. Zaniewicz

1053/1/2019

Operon

+ Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

Geografia 1. Zakres  podstawowy.

M. Ziarnowska

Geografia. Zakres rozszerzony. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Sławomir Kurek

 

Geografia 1. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

S. Kurek

1079/1/2019

Operon

 

+ Maturalne karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

Geografia 1. Zakres  rozszerzony.

A. Maląg

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie podstawowym ” Biologia na czasie” autorstwa Katarzyny Kłosowskiej

„Biologia na czasie 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/1/2019

Nowa Era

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie rozszerzonym ” Biologia na czasie” autorstwa Katarzyny Kłosowskiej

„Biologia na czasie 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

1006/1/2019

Nowa Era

+ Maturalne Karty Pracy „Biologia na czasie 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

Barbara Januszewka-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

 

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod, Janusza Mrzigod

 

„To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/1/2019

Nowa Era

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy.

Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

Fizyka

Program nauczania fizyki  w liceum ogólnokształcącym  i technikum do zakresu podstawowego „ Odkryć fizykę” autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy.

Odkryć fizykę 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun,  Weronika Śliwa

1001/1/2019

Nowa Era

Odkryć fizykę 1

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Bartłomiej Piotrowski

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym i rozszerzonym autorstwa Doroty Ponczek

Podręcznik do matematyki dla  liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Matematyka 1

+ karty pracy ucznia.

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Karolina Wej

 

971/1/2019

Nowa Era

 

Podręcznik do nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  podstawowy i rozszerzony.

Matematyka 1

+ maturalne karty pracy.

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Karolina Wej

988/1/2019

Nowa Era

 

Informatyka

Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy. W. Jochemczyk, K. Olędzka

Informatyka - podręcznik 1. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy.

W. Jochemczyk, K. Olędzka

974/1/2019

WSiP

Religia

Szkoła Ponadpodstawowa-
Klasa I Liceum-Program:AZ-4-01/10-tytuł programu: Świadek Chrystusa
komisja Wychowania Katolickiego KEP-9.06.2010 r.

Podręcznik-kl. I Liceum W Kościele, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

red. Z. Marek, A. Walulik.

AZ-41-01/10-KR-1/12.

Wydawnictwo WAM-Kraków

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum.

 

R. Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa . Zakres podstawowy.

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie.

 

Jarosław Słoma

960/2019

Nowa Era

Etyka

 Etyka. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) – modyfikacja.Wydawnictwo: Operon, Gdynia 2019. Autor: Paweł Kołodziński.

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski,

 

Operon 

 

Gdynia

2019

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i wydawnictwo

 

Język polski

Ponad słowami 1 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

1014/2/2019

 

Język angielski

Klasa 1 LO

 Password Reset B1+ – Marta Rosińska, Lynda Edwards

(podręcznik + ćwiczenia)

Milada Krajewska Ewa Piotrowska Aleksandra Świgoń

Macmillan 954/3/2019

 

Język rosyjski

Вот и мы по-новому  1

Wot i my po-nowomu cz. 1

(z zeszytem ćwiczeń)

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

981/1/2019

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka jest uczeń.

 

 

 

Język francuski

Cest parti! 1. Język francuski. Poziom A1. Podręcznik. Liceum i technikum + CD,

Karolina Hadło  Agnieszka Wasil Małgorzata Piotrowska-Skrzypek Marlena Deckert

opracowanie zbiorowe

wydawca DRACO

 

Plastyka

Plastyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Anita Przybyszewska-
Pietrasiak

 Operon

 

Historia

Podręcznik do nauczania historii w liceum ogólnokształcącym i technikum

zakres podstawowy

Poznać przeszłość 1

zakres podstawowy

 

Marcin Pawlak, Adam Szweda

 

1021/1/2019

Nowa Era

 

Podręcznik do nauczania historii w liceum ogólnokształcącym i technikum

 historii zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość 1

zakres rozszerzony

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

1019/1/2019

Nowa Era

 

WOS

W centrum uwagi 1, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Mentz

 

1034/1/2019

Nowa Era

 

 

W centrum uwagi 1, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

 

 

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

1035/1/2019

Nowa Era

 

Geografia

 

Geografia 1. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

Z. Zaniewicz

1053/1/2019

Operon

 

+ Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

Geografia 1. Zakres  podstawowy

M. Ziarnowska

 

 

Geografia 1. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

S. Kurek

 

1079/1/2019

Operon

 

 

+ Maturalne karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

Geografia 1. Zakres  rozszerzony

A. Maląg

 

Biologia

„Biologia na czasie 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/1/2019

Nowa Era

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

 

Chemia

„To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

994/1/2019

Nowa Era

 

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy

Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

 

Fizyka

Odkryć fizykę 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Marcin Braun,  Weronika Śliwa

 

1001/1/2019

Nowa Era

 

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum

 

Bartłomiej Piotrowski

 

Matematyka

Podręcznik do nauczania matematyki w zakresie podstawowym

Matematyka 1

+ karty pracy

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Karolina Wej

 

971/1/2019

Nowa Era

 

 

Podręcznik do nauczania matematyki w zakresie rozszerzonym

Matematyka 1

+ karty pracy

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Karolina Wej

988/1/2019

Nowa Era

 

 

Informatyka

Informatyka - podręcznik 1. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy

W. Jochemczyk, K. Olędzka

974/1/2019

WSiP

 

Religia

Podręcznik-kl. I Liceum W Kościele, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

red. Z. Marek, A. Walulik.

AZ-41-01/10-KR-1/12.

Wydawnictwo WAM-Kraków