Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/46-inauguracja/_dsc0118.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/46-inauguracja/_dsc0121.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/46-inauguracja/_dsc0123.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/46-inauguracja/_dsc0127.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73
WARSZTATY „Otwarci na ludzi i świat”

4 marca 2017r. uczniowie klasy patronackiej pod opieką pani Iwony Mokras-Wosik wzięli udział w warsztatach zaproponowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w ramach Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki 2017.

Pierwsza część zajęć „Kreowanie wizerunku monarchii w prasie brytyjskiej” prowadzone przez panią dr Magdalenę Żakowską miały charakter seminarium licencjackiego. Uczniowie pracowali z materiałem źródłowym – prasą brytyjską, dokonując analizy wydarzeń z życia rodziny królewskiej ukazywanych na przestrzeni wieków. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem uzyskując wpisy do indeksów.

Warsztaty "10 TOP American Presidents"

"10 TOP American Presidents"

29 marca 2017r. klasa patronacka wzięła udział w wykładzie  „Prezydenci Ameryki i ich wpływ na losy Europy" prowadzonym przez panią dr Agnieszkę Węgrzyńską-Kisztelińską z Wydziału Studiów Międzynarodowych i  Politolologicznych UŁ.

3 stycznia odbył się wykład w języku angielskim na temat Kanady. Zaproszony gość, dr Magdalena Marczuk-Karbownik jest historykiem, pracuje jako adiunkt w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów. Wśród jej zainteresowań są: relacje polsko-kanadyjskie, stosunki transatlantyckie (perspektywa kanadyjska), stosunki USA-Kanada, historia Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jest kierowniczką Pracowni Informacyjno-Badawczej Studiów Kanadyjskich na Uniwersytecie Łódzkim.

9 lutego 2017r. na zaproszenie pani Iwony Mokras-Wosik oraz pani Ilony Dąbrowskiej odbyły się warsztaty zorganizowane dla klasy patronackiej , a także innych licealistów zainteresowanych tematyką. Zajęcia prowadziła pani dr Agata Włodarska – Frykowska z Wydziału z Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, która najpierw przedstawiła prezentację w języku angielskim, wyjaśniając nową terminologię i charakterystykę generacji .

Następnie, uczniowie zostali podzieleni na grupy, które opracowały swoje oczekiwania co do przyszłego miejsca pracy uwzględniając cechy pokolenia Y.

Zajęcia wywołały dyskusję na temat nowoczesnych technologii - jako niewątpliwie największego atrybutu tego pokolenia-  w aspekcie pozytywów , ale także zagrożeń.

Warsztaty językowe

Dnia 8 grudnia uczniowie klasy patronackiej  pod opieką p. Iwony Mokras-Wosik wzięli udział w zajęciach na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Głównym celem zajęć było poszerzanie kompetencji językowych. Najpierw uczniowie uczestniczyli w zajęciach ze studentami zagranicznymi „Ethnic Conflicts” prowadzone przez dr Michała Klonowskiego.  Zajęcia miały charakter warsztatowy, gdzie językiem operacyjnym był oczywiście język angielski. Następnie, uczniowie zostali zaproszeni na wykład dr. hab Pauliny Matery „Foreign Policy of Barack Obama”.  Wykład okazał się być bardzo interesujący i skłonił najbardziej odważnych do podjęcia dyskusji w języku angielskim.