szkola
szkola1
szkola2
szkola3
Previous Next Play Pause

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole wdrażane jest szereg nowoczesnych rozwiązań, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej budynku. Zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie” jest dofinansowane ze środków pozyskanych przez powiat zgierski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w postaci 467 208 zł dotacji i ok. 200 tys. zł pożyczki. Całkowita wartość inwestycji opiewa na 974 500 zł.

W szkole zamontowano przyłącze gazowe i zewnętrzny kocioł grzewczy o mocy do 250 KW. Ponadto, w ramach modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, zainstalowano pompę ciepła o mocy 14 kW oraz nowy zasobnik na wodę.

Na dachu szkoły zamontowano ogniwa fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej, której nadmiar będzie sprzedawany do sieci. 91 modułów fotowoltaicznych zajmuje łącznie powierzchnię ponad 200 m2. 

W styczniu 2023 r. zainstalowano energooszczędne oświetlenie oraz zamontowano głowice termostatyczne.

Już teraz możemy mówić o dużym komforcie użytkowania nowych instalacji, a na ocenę ich efektywności energetycznej przyjdzie czas po zakończeniu inwestycji.