1 lutego 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie pracy i osiągnięć uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie.

Pani dyrektor Iwona Mokras - Wosik doceniła pracę i zaangażowanie naszej młodzieży w różnorodne przedsięwzięcia i inicjatywy.  

Na szczególną uwagę zasługują uzyskane przez Was osiągnięcia w nauce i wysokie średnie ocen.

          

             

      Najwyższą średnią klasową (3,74) uzyskali uczniowie klasy Ib, do których powędrowała Nagroda Dyrektora.

             

Cieszymy się z Waszych poczynań prospołecznych i samorządowych w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, Szkolnego Koła Wolontariatu 

oraz Spółdzielni Uczniowskiej, a także sukcesów sportowych.

 

Życzymy Wam spełnienia swoich planów i realizacji zamierzeń, a nam dalszych powodów do dumy.