„Primus Inter Pares” 2022

 

Honorowy tytuł „Primus Inter Pares”, czyli „Pierwszy wśród równych sobie” otrzymała uczennica klasy III ag – Natalia Michalak.

Tytuł Primus Inter Pares jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta szkoły, który przyznawany jest przez Radę Pedagogiczną

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie.

Kryteria uprawniające do przyznania nagrody w roku szkolnym 2021/2022 spełniła Natalia Michalak.

Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie serdecznie gratuluje Natalii 

życzy jej dalszych sukcesów.