Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/269-meteogrod/6.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/269-meteogrod/5.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/269-meteogrod/4.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/269-meteogrod/3.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/269-meteogrod/2.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

Warning: filemtime(): stat failed for //images/djmediatools/269-meteogrod/1.jpg in /administrator/components/com_djmediatools/lib/image.php on line 73

    

 

 Utworzenie punktu dydaktycznego zrealizowane przy udziale środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie" 

6
5
4
3
2
1
Previous Next Play Pause

Całkowity koszt realizacji pracowni to ponad 55 tys. złotych, z czego prawie 50 tys. stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, pozostałe środki to wkład własny szkoły i Rady Rodziców.

,,Poznać, doświadczyć, zrozumieć”- tym celom służyć będzie Meteogród w I LO w Głownie - miejsce, gdzie będziemy prowadzić głównie profesjonalne pomiary i obserwacje meteorologiczne ale też całą paletę badań i obserwacji z innych dziedzin przyrodniczych m.in. badania gleby, skał oraz obserwacje astronomiczne i botaniczne.

W naszym Meteogrodzie wydzielone zostały 3 strefy: badacza, rekreacyjno-dydaktyczna i Eko.

Główne miejsce w strefie badacza zajmuje Centrum Meteo z Cyfrową stacją meteorologiczną zasilaną panelem fotowoltaicznym rejestrującą oprócz podstawowych parametrów stanu powietrza także jego zapylenie, czyli jakość i przekazującą dane na naszą stronę internetową do zakładki Pogoda w I LO oraz na monitor zainstalowany w holu szkoły. Uzupełnieniem Centrum Meteo jest tradycyjna klatka meteorologiczna z czujnikami analogowymi doposażona dodatkowo w barograf i termohigrograf przeznaczone do bezpośrednich badań i pomiarów uczniowskich. Ponadto znajdują się w niej: zegar słoneczny, lapidarium- ekspozycja okazów skalnych oraz inne przenośne pomoce dydaktyczne jak przyrząd do pobierania próbek glebowych, mierniki hałasu, modele do demonstracji działania energetyki odnawialnej.

W strefie rekreacyjno-dydaktycznej urządziliśmy przestrzeń do prowadzenia zajęć, organizacji spotkań wyposażoną w ławki i przenośne stanowiska do pracy wykonane z ekologicznych materiałów.

W strefie eko mamy zielone nasadzenia, stację do segregacji odpadów i pojemnik recyklingowy na plastikowe nakrętki, bo działamy tez wymiarze charytatywnym.