I Liceum Ogólnokształcące zostało beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2022 i uzyskało rządowe wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych.

Środki z otrzymanej dotacji przeznaczone zostały na zakup:

-        wyposażenia biblioteki – regał ekspozycyjny, gablota ścienna, rozdzielacze do książek i laptop dla bibliotekarza,

-        książek - literatura piękna, lektury, książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku, słowniki specjalistyczne i poradniki językowe,
biografie sławnych ludzi, poradniki dla młodzieży, literatura anglojęzyczna,
oraz inne książki popularnonaukowe służące realizacji podstawy programowej
i rozwijaniu zainteresowań uczniów,

-        książek na nagrody dla uczniów zaangażowanych w wydarzenia czytelnicze, konkursy.

        

Informacje o zakupionych nowościach i realizowanych działaniach w ramach programu przekazywane są na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły
w zakładce O nas – Biblioteka.