OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 

       Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078) zostało zawarte porozumienie z Podmiotem Leczniczym NZOZ „DENTICA”, ul. Wojska Polskiego 32/34, 95-015 Głowno, którego przedmiotem jest zapewnienie opieki stomatologicznej uczniom naszej szkoły.

       Przychodnia prowadzi badania profilaktyczne w ramach świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

 

NZOZ „DENTICA”

ul. Wojska Polskiego 32/34

95-015 Głowno

tel. 506-100-273

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek  - godz. 1400-1800

Środa - godz. 1400-1800

 

Postępowanie przed wizytą:

Przed planowaną wizytą we wskazanym gabinecie stomatologicznym należy:

1.      Dokonać rezerwacji terminu w czasie pozalekcyjnym pod wskazanym numerem telefonu podając nazwę szkoły.

2.      Z sekretariatu szkoły pobrać formularz Zgody Rodzica/Prawnego opiekuna, podbity pieczęcią szkoły.

3.      Wypełniony formularz przekazać w rejestracji gabinetu stomatologicznego.

 

Formularz Zgody Rodzica/Prawnego opiekuna należy pobrać z sekretariatu szkoły.