„Primus Inter Pares” 2022

Honorowy tytuł „Primus Inter Pares”, czyli „Pierwszy wśród równych sobie” otrzymała uczennica klasy III B – Oliwia Majtczak.

Tytuł Primus Inter Pares jest najwyższym wyróżnieniem dla absolwenta szkoły, który przyznawany jest przez Radę Pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie.
Kandydatem do tytułu Primus Inter Pares jest uczeń klasy programowo najwyższej, który spełnił następujące kryteria:

uzyskał najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia liceum,

otrzymał z zachowania w każdym roku nauki ocenę bardzo dobrą lub wzorową,

ma wyróżniające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.


Powyższe kryteria spełniła Oliwia i otrzymała jako pierwsza w historii I Liceum Ogólnokształcącego zaszczytny tytuł „Primus Inter Pares”. Ponadto Oliwia dwukrotnie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz trzykrotnie stypendium „Nasz Prymus”.

Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie serdecznie gratuluje Oliwii oraz życzy jej dalszych sukcesów.