Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 listopada 2020 r. zmarła

Ś.P. Janina Grzegorczyk

z domu Roszczyk

emerytowana wieloletnia nauczycielka języka rosyjskiego i wychowawca wielu pokoleń młodzieży
I LO w Głownie.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kaplicy Cmentarza Rzymskokatolickiego p.w. św. Józefa w Łodzi
w poniedziałek 12 lipca 2021 r. o godz. 14.00, po czym nastąpi odprowadzenie na cmentarz.

 

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrektor i cała społeczność

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie