ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I  PODRĘCZNIKÓW 
W 3 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W GŁOWNIE

 OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASA 3

 

Przedmiot

Program nauczania

Podręcznik

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i wydawnictwo

Język polski

Barbara  Łabęcka „Ponad słowami” – Program nauczania przedmiotu język polski w liceum i technikum (zgodny z nową podstawą programową i obowiązujący od roku szkolnego 2012/2013) zakres podstawowy i rozszerzony.

Ponad słowami

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony. Klasa 3

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy

425/5/2014/2016

Nowa Era

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla IV etapu edukacyjnego (szkoła ponadgimnazjalna) POZIOMY: IV.1.P (zakres podstawowy) IV.1.R (zakres rozszerzony) na podbudowie wymagań III etapu edukacyjnego (kontynuacja po gimnazjum) Milada Krajewska. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.  MACMILLAN.

Repetytorium dla uczniów liceów
i techników. Poziom podstawowy
i rozszerzony. Wydawnictwo Macmillan

 

 

Lynda Edwards, Marta Rosińska

916/2017

Macmillan

Język rosyjski

Program nauczania języka rosyjskiego w szkołach ponadgimnazjalnych

Kurs kontynuacyjny

Zakres podstawowy

Agata Buchowiecka–Fudała.

Вот и мы 3

Wot i my 3 (nowa edycja)

(z zeszytem ćwiczeń)

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

 324/3/2011/z1/2015

 

Język niemiecki

Grupa początkująca:

Program nauczania języka niemieckiego. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum, na podbudowie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej program spójny z wariantem podstawy programowej III.1.P

autorstwa Ewy Muszyńsiej.

 

Grupa kontynuująca:

Program nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych (zgodny z wariantem podstawy programowej IV.0 i IV.I) autorstwa Pawła Piszczatowskiego.

„Perfekt 2”, „Perfekt 3”, “Perfekt 4” Podręcznik dla licealistów i techników (podręcznik + ćwiczeniówka).

 

 

 

 

 

 

 

 

“Effekt 2” Język niemiecki. Podręcznik dla liceum
i  technikum.

“Effekt 3” Język niemiecki. Podręcznik dla liceum
i  technikum.

 B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska,

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kryczyńska-
Pham

Pearson

SPP: 944/2/2019 NPP: 942/2/2019

SPP: 944/3/2020 NPP: 942/3/2020

 

 

 

937/2/2019, 1011/2/2019

Historia
 i społeczeństwo

Program nauczania „Historia i społeczeństwo”, przedmiot uzupełniający liceum i technikum Piotr Wasilewski, Mirosław Wiktorowski Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda,

 

Klasa III bg (realizuje cztery moduły)

Historia i społeczeństwo Rządzący i rządzeni liceum i technikum.

M.Markowicz,  Olga Pytlińska, Agata Wyroda

644/4/2013

WSiP.

Historia i społeczeństwo Wojna
i wojskowość,

liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda,

644/3/2013

WSiP

Historia i społeczeństwo Europa
i świat,. liceum i technikum.

Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda

644/1/2013

WSiP

Nauka

liceum i technikum.

Robert Gucman

 

667/8/2014/2016

WSiP

WOS

Program nauczania wiedzy
o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum. Autor: M. Batorski

Ciekawi świata cz. 2, cz. 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

Maciej Batorski

577/2/2013

577/3/2014

Operon

Historia

rozszerzenie

Zrozumieć przeszłość . Program nauczania Historii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Autor: Robert Śniegocki.

Zrozumieć przeszłość cz. 3,lata 1815- 1939; podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. zakres rozszerzony.

 

Zrozumieć przeszłość cz. 4, dzieje najnowsze po 1939 r. dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony

Piotr Galik

 

 

 

 

Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska

642/3/2014

Nowa Era

 

 

 

642/4/2015

Nowa Era

Geografia

Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, poziom rozszerzony, Wojciech Wiecki

 

Ciekawi świata 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne. KONTYNUACJA

J. Stasiak

502/2/2013/2016  Operon

Ciekawi świata 3 cz.1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne.

Z. Zaniewicz

502/3/2015 Operon

Ciekawi świata 3 cz.2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne .

Z. Zaniewicz

502/4/2015 Operon

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie rozszerzonym autorstwa Urszuli Poziomek

„Biologia na czasie 3”. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko – Worowska, Władysław Zamachowski

564/3/2014

Nowa Era

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 3”.

Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc

Chemia

Program nauczania chemii w  liceum ogólnokształcącym i technikum w zakresie rozszerzonym autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styko-Wlazło

 

To jest chemia 2”. Poziom rozszerzony. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Maria Litwin, Szarota Styko – Wlazło, Joanna Szymońska

528/2/2013/2016

Nowa Era

 

+Maturalne karty pracy „”To jest chemia. Część  2”.

Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Przyroda (przedmiot uzupełniający)

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego przyrody dla szkół ponadgimnazjalnych autorstwa Ewy Jakubowskiej, Marka Kaczmarzyka, Janusza Mrzigoda i Ewy Marii Tuz.

Przyroda 1. Podręcznik do nauki przyrody w liceum ogólnokształcącym i technikum – szkoły ponadgimnazjalne.

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa

 

658/1/e/2013

Nowa Era

 

+ karty pracy ucznia „Przyroda 1”

Kontynuacja podręcznika.

Marek Kaczmarzyk
i inni

Matematyka

Program nauczania matematyki
w szkołach ponadgimnazjalnych zakres podstawowy i zakres rozszerzony.

Matematyka 3 Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

378/3/2014/2016 Nowa Era

Matematyka 3, Zakres rozszerzony.

Wojciech Babiański, Lech Chańko,  Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

360/3/2014/2016

Nowa Era

Informatyka

Informatyka. Zakres rozszerzony. Ciekawi świata. Program nauczania.

Ciekawi świata cz. 2 i cz. 3 zakres rozszerzony.

E. Mikołajewicz

474/2/2016/z1

474/3/2014

(rok dopuszczenia 2014/2017)

Operon

Religia

Program:AZ-4-01/10-tytuł programu: Świadek Chrystusa
komisja Wychowania Katolickiego KEP-9.06.2010 r.

Podręcznik--AZ-43-01/10-KR-3/114, Kl. III Liceum W Rodzinie, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

Red. Z. Marek,
A. Walulik

AZ-43-01/10-KR-3/14

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania - fizycznego -  Koncepcja wychowania fizycznego dla wszystkich etapów edukacji Zdrowie-Sport-Rekreacja

 

U. Kierczak

Oficyna Wydawnicza IMPULS