ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASA 3

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i

wydawnictwo

 

Język polski

Barbara  Łabęcka „Ponad słowami” – Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020,  Nowa Era

W druku

W druku

Nowa Era

 

W druku

W druku

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) Poziom III.1.P – zakres podstawowy Poziom III.1.R – zakres rozszerzony Poziom III.DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych Milada Krajewska Ewa Piotrowska Aleksandra Świgoń. MACMILLAN

Password Reset B2+

Marta Rosińska]

Gregory J. Manin

Macmillan

NPP: 954/4/2020

Język rosyjski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

jako drugiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum

Agata Buchowiecka - Fudała

Вот и мыпо-новому  3

Wot i my po-nowomu cz. 3

(z zeszytem ćwiczeń).

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

wydawnictwo nie zamieściło jeszcze numeru dopuszczenia

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego. Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym i technikum, na podbudowie nauki w ośmioletniej szkole podstawowej program spójny z wariantem podstawy programowej III.1.P

„Perfekt 2”, „Perfekt 3”, Podręcznik dla licealistów
i techników (podręcznik + ćwiczeniówka).

 B. Jaroszewicz, J. Szurmant, A. Wojdat-Niklewska,

Pearson

SPP: 944/2/2019 NPP: 942/2/2019

SPP: 944/3/2020 NPP: 942/3/2020

Historia

Program nauczania historii  „Poznać przeszłość „ dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym autorstwa Roberta Śniegockiego

Podręcznik do nauczania historii,, zakres podstawowy.

Poznać przeszłość 3.

 

 

1021/2/2020

Nowa Era

 

Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym „Zrozumieć przeszłość” autorstwa Roberta Śniegockiego

Zrozumieć przeszłość 3

podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum  zakres rozszerzony

Dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Aneta Niewęgłowska, Tomasz Krzemiński

w trakcie procedury dopuszczania

Nowa Era

WOS

 

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym “W centrum uwagi”

dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor: Barbara Furman

 

 

 

“W centrum uwagi” 3

Podręcznik do wiedzy
o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3

Dla absolwentów szkół ponadpodstawowych.

 

Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Agnieszka Makarewicz- Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn- Odzioba.

Nowa Era 1034/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Autor Maria Gaertner.

 

Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

J. Korba

Z. Smutek

1018/2/2020

Operon

 

+Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres  podstawowy

Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

D. Sawa

Geografia

 

Geografia. Zakres podstawowy.  Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Iwona Kryczka

 

Geografia 3. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

Z. Zaniewicz

Operon

+Geografia 3. Zakres  podstawowy

Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

M. Ziarnowska

 

Geografia. Zakres rozszerzony. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Sławomir Kurek

 

Geografia 2. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

KONTYNUACJA

 

Geografia 3. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

S. Kurek

 

 

 

 

P. Ciesielski

Operon

+Geografia 2. Zakres rozszerzony Maturalne karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe.

KONTYNUACJA

 

+Geografia 3. Zakres rozszerzony.

Maturalne karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

A.Maląg

 

 

 

 

A.Maląg

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie podstawowym ” Biologia na czasie” autorstwa Katarzyny Kłosowskiej

„Biologia na czasie 3” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/3/2021

Nowa Era

+ zeszyt ćwiczeń„Biologia na czasie 3”

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy.

Barbara Januszewska

Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie rozszerzonym ” Biologia na czasie” autorstwa Urszuli Poziomek

„Biologia na czasie 3” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony.

Franciszek Dubert,

Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holoczek,

Stanisław Krawczyk, Władysław Zamachowski

1010/3/2021

Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń – „Biologia na czasie 3”

+ Maturalne karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony

Bartłomiej Grądzki, Dawid Kaczmarek, Anna Tyc

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod, Janusza Mrzigod

 

 

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/1/2019

Nowa Era

+ To jest chemia 2. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia organiczna. Zakres podstawowy

Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka-Wlazło

To jest chemia 2 Chemia ogólna
i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

991/1/2019

Nowa Era

+ To jest chemia 2. Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony.

Karol Dudek-Różycki, Elżbieta Megiel, Michał Płotek, Grażyna Świderska, Tomasz Wichur

Fizyka

Program nauczania fizyki  w liceum ogólnokształcącym  i technikum do zakresu podstawowego „ Odkryć fizykę” autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy

Odkryć fizykę 3

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun,  Weronika Śliwa

Nowa Era

Odkryć fizykę 3

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Bartłomiej Piotrowski , Izabela Kondratowicz

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym i rozszerzonym autorstwa Doroty Ponczek

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy

Matematyka 3

+ karty pracy- zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański,

 Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha

971/3/2021

Nowa Era

 

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony.

Matematyka 3

+maturalne  karty pracy. Zakres rozszerzony.

 

Wojciech Babiański,

 Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha

988/3/2021

Nowa Era

Informatyka

Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy. W. Jochemczyk, K. Olędzka

Informatyka - podręcznik 3. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy.

W. Jochemczyk, K. Olędzka

974/3/2021

Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony.

Z. Babicz

Informatyka na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres rozszerzony.

M. Borowiecki

1037/2/2020

Religia

Program:AZ-4-01/10-tytuł programu: Świadek Chrystusa
komisja Wychowania Katolickiego KEP-9.06.2010 r.

Podręcznik--AZ-43-01/10-KR-3/114, Kl. III Liceum W Rodzinie, Seria: Drogi świadków Chrystusa

Autorzy: Z. Marek, A. Walulik. Wydawnictwo Wam -Kraków.

AZ-42-01/10-KR-6/13.