lab1
lab2
lab3
lab4
lab5
lab6
lab7
lab8
lab9
lab10
lab11
lab12
lab13
Previous Next Play Pause

  

Laboratorium Przyrodnicze w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

 

8 czerwca  nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium Przyrodniczego, które zostało utworzone dzięki udziałowi szkoły w Konkursie pt. „Nasze Ekologiczne Pracownie”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem Konkursu jest utworzenie kreatywnych, pomysłowych i nowoczesnych  pracowni edukacyjnych w szkołach na terenie województwa łódzkiego. Dzięki udziałowi w wyżej wymienionym Konkursie I Liceum Ogólnokształcące w Głownie uzyskało dotację w kwocie ponad 44 tysięcy złotych na utworzenie  profesjonalnego i nowoczesnego laboratorium, przeznaczonego do prowadzenia zajęć metodą doświadczalną. Całkowity koszt utworzenia pracowni wyniósł prawie 50 tysięcy złotych. Część tej kwoty szkoła uzyskała dzięki wsparciu Rady Rodziców.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli zaproszeni goście: Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota, Wicestarosta Zgierski  - pan  Dominik Gabrysiak, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Mazurkiewicz, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz Samorządu Uczniowskiego.

 Pani dyrektor Iwona Mokras – Wosik wraz z zaproszonymi gośćmi dokonała symbolicznego otwarcia laboratorium poprzez przecięcie szarfy, co oficjalnie otworzyło drzwi laboratorium dla całej społeczności szkolnej.

 Po oficjalnej części zaproszeni goście uczestniczyli w pokazach i eksperymentach  przygotowanych przez nauczycielkę biologii i chemii, panią Martę Polit – Wawrzyn. W fascynujący świat doświadczeń z zakresu nauk przyrodniczych  przenieśli wszystkich, uczniowie klasyII o profilu biologiczno – chemicznym: Aleksandra Siek, Zuzanna Szremska, Maja Kośmider oraz Szymon Kowalczyk.

Od 2013 roku szkoła sukcesywnie brała udział w licznych konkursach i projektach, w ramach których intensywnie rozwijały i doposażały się pracownie bloku przyrodniczego. W styczniu 2014 rok również w ramach Konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. „Moja wymarzona Ekopracownia” szkoła uzyskała dotację na wyposażenie nowoczesnej pracowni biologicznej. W kolejnych latach powstała profesjonalna pracownia chemiczna. Dodatkowo  I Liceum Ogólnokształcące wielokrotnie uzyskało wyróżnienia i nagrody I i II stopnia w ramach wojewódzkiego konkursu Ekoszkoła – Ekobelfry, z których otrzymane nagrody zostały wykorzystane na realizację różnorodnych  działań z zakresu nauk przyrodniczych, a także do wzbogacania pracowni biologicznej i chemicznej w różnorodne  pomoce dydaktyczne. Tak więc Laboratorium Przyrodnicze stanowi już trzecią nowoczesną pracownie naukową, jaka funkcjonuje w naszej szkole.

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania Laboratorium Przyrodniczego opiera się na zabudowie laboratoryjnej - stoły laboratoryjne wyposażone w instalację elektryczną oraz mikroskopy z wyświetlaczami i pamięcią RAM, gabloty i szafy przeznaczone do przechowywania odczynników chemicznych oraz szkła laboratoryjnego. W sali powstało szesnaście stanowisk pracy dla uczniów, wyposażonych w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu -  zestawy do badania powietrza, wody i gleby; zestawy do wykrywania związków organicznych; zestawy do badania energii termalnej oraz biodegradacji; modele anatomiczne kręgowców; aparaty do badania zjawisk osmotycznych w komórce; ciśnieniomierze; okazy organizmów roślinnych oraz zwierzęcych; szkielety kręgowców; mikroskopy z ekranem ukazującym obraz oglądanych obiektów i zjawisk; zestawy do przeprowadzania sekcji; profesjonalne szkło laboratoryjne; mierniki umożliwiające badanie parametrów środowiskowych; modele kulkowe  związków chemicznych oraz wiele innych niezębnych pomocy wykorzystywanych podczas zajęć doświadczalnych. Laboratorium pozwoli na prowadzenie zajęć eksperymentalnych z różnych przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki, geografii oraz zajęć interdyscyplinarnych, które będą kształciły młodzież  przy użyciu nowoczesnych metod nauczania. Będą one nastawione  na aktywny udział ucznia w procesie edukacyjnym poprzez  możliwość wykonywania obserwacji, badań, pomiarów oraz stosowania różnorodnych  narzędzi,  jakie daje technologia informacyjno – komunikacyjna oraz profesjonalny sprzęt laboratoryjny.

Kompletując wyposażenie laboratorium została uwzględniona specyfika nauk biologiczno – chemicznych, w której nowoczesna edukacja przyrodnicza ma aktywować uczniów do samodzielnych działań, sprzyjać rozwijaniu ich kreatywności, dociekliwości oraz odpowiedniości w realizacji zadań.

Powstałe Laboratorium Przyrodnicze w I Liceum Ogólnokształcącym jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji i stanowi odpowiedź na potrzeby i oczekiwania uczniów, którzy szczególnie zainteresowani są naukami biologiczno – chemicznymi oraz zapewni komfortowe i bezpieczne warunki pracy na miarę XXI wieku.