Harmonogram nauczania hybrydowego w dniach 17.05-28.05.2021 r.

w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

 

Data

Nauczanie stacjonarne

Nauczanie zdalne

17.05.2021 r.

Klasa IIag

Klasa IIbg

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

18.05.2021 r.

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

Klasa IIag

Klasa IIbg

19.05.2021 r.

Klasa IIag

Klasa IIbg

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

20.05.2021 r.

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

Klasa IIag

Klasa IIbg

21.05.2021 r.

Klasa IIag

Klasa IIbg

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

24.05.2021 r.

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

Klasa IIag

Klasa IIbg

25.05.2021 r.

Klasa IIag

Klasa IIbg

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

26.05.2021 r.

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

Klasa IIag

Klasa IIbg

27.05.2021 r.

Klasa IIag

Klasa IIbg

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

28.05.2021 r.

Klasa Iasp

Klasa IIasp

Klasa IIbsp

Klasa IIag

Klasa IIbg

Zajęcia odbywają się według tygodniowego rozkładu zajęć w roku szkolnym 2020/2021
bez żadnych zmian.

     Dyrektor Szkoły

Iwona Mokras-Wosik