Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła znalazła się wśród placówek, które zostały podłączone do OSE – Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Czym jest OSE?

  • OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
  • Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Założenia programu realizuje Państwowy Instytut Badawczy NASK - operator OSE. 


Program OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
  • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.


Korzyści dla szkół:

  • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
  • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
  • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
  • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.