Drukuj
Odsłony: 169

    

23 kwietnia, w dzień, który jest uznawany za datę narodzin i śmierci Williama Szekspira, obchodzony jest Światowy Dzień Języka Angielskiego. Tego dnia odbył się finał konkursu językowo – kulturowego ‘Let’s celebrate! – British and American Festivals’, dedykowanego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, a zorganizowanego przez zespół nauczycieli języka angielskiego naszej szkoły. Koordynatorem konkursu była p. Katarzyna Kamińska. Jest nam niezmiernie miło, że honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Zgierski p. Bogdan Jarota, a patronat edukacyjny – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, z którym od kilku lat współpracujemy. Obie instytucje były również sponsorami nagród dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu. Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju konkurs w całości odbył się online,
a piątkowy finał  - na platformie MS Teams.

Zaproszenie do udziału w konkursie przyjęło 8 zespołów (w większości trzyosobowych, jeden dwuosobowy) z 5 szkół podstawowych z 3 powiatów (zgierskiego, łowickiego i brzezińskiego). Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie zgłosiła 3 drużyny, pod opieką p. Arietty Wrońszczyk-Cygan, Szkoła Podstawowa w Dmosinie przygotowała 2 drużyny pod opieką p. Joanny Kotyniak, drużynę ze Szkoły Podstawowej z Domaniewic przygotowała p. Justyna Godos, drużynę ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach – p. Małgorzata Wieteska, a drużynę z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SRWWiO w Starym Waliszewie – p. Sylwia Wojciechowska.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przygotowali drużynowo prezentacje multimedialne dotyczące wybranego święta brytyjskiego lub amerykańskiego. W drugim etapie – finałowym musieli wykazać się wiedzą odpowiadając na wylosowane, w trakcie finału, pytania.

konkurs1
konkurs2
konkurs3
konkurs4
konkurs5
konkurs6
konkurs7
konkurs9
konkurs12
konkurs14
konkurs15
konkurs19
konkurs21
konkurs22
konkurs23
konkurs24
Previous Next Play Pause

 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor I LO w Głownie, p. Iwona Mokras-Wosik, ale do walki zagrzewali uczestników również szczególni goście: w imieniu Starosty Zgierskiego – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego, p. Wojciech Brzeski oraz p. Agata Włodarska – Frykowska, doktor  WSMiP UŁ, prodziekan ds. studenckich, która również zechciała brać udział w pracach komisji konkursowej; ponadto nauczyciele jęz. angielskiego - opiekunowie uczestników oraz zespół anglistów naszej szkoły, p. Katarzyna Kamińska, p. Anna Rakowska oraz p. Justyna Rudnicka.

O ostatecznych wynikach rozgrywek zadecydowały zarówno ocena prezentacji (dokonana odpowiednio wcześniej), jak i wypowiedzi ustnej. Jury, w składzie: dr Agata Włodarska-Frykowska,
p. Katarzyna Kamińska oraz p. Justyna Rudnicka, było pod ogromnym wrażeniem przygotowania merytorycznego wszystkich uczestników. Po burzliwych obradach, oczywiście z zachowaniem zasad tajności i uwzględniając wiele aspektów, trzy miejsca na podium zajęły następujące zespoły:

- miejsce I: zespół nr 7 – drużyna z SP w Dmosinie w składzie: Jakub Małek, Piotr Michalak, Michał Mróz;

- miejsce II: zespół nr 8 – drużyna z SP w Dmosinie w składzie: Katarzyn Andrzejczak, Benita Wiśniewska, Antonina Zielińska;

- miejsce III: zespól nr 4 – drużyna z SP Nr 2 w Głownie w składzie: Michalina Leszkiewicz, Alicja Ubysz.

Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić zespół nr 2 – drużynę z ZSP w Mąkolicach w składzie: Patrycja Maciak, Victoria Ślusarek, Martyna Witczak -  za najlepszą prezentację zgłoszoną do konkursu.

Warto podkreślić, że różnice punktowe między wszystkimi zespołami były niewielkie a o ostatecznych wynikach decydowały szczegóły. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym, wraz z opiekunami, ale także wszystkim uczestnikom, bo przecież „już sam udział w konkursie jest zwycięstwem”, jak podkreślali w swych wypowiedziach nasi goście.

Liczymy, że jeszcze niejeden raz będziemy mieli okazję współpracować z Wami.

Dziękujemy za tak ciepłe i przyjazne przyjecie formy naszego konkursu J