Nasze Liceum bierze udział w Akcji uczczenia rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.