Podsumowanie  projektu

Nasze Ekologiczne Pracownie

 

„Utworzenie ekopracowni

pt. Laboratorium Przyrodnicze

w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”

 

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

nr 730/EE/D/2020 w formie dotacji

z dnia 22.12.2020r.

 

Laboratorium Przyrodnicze w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie  powstało dzięki udziałowi szkoły w Konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pt. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Jest to już druga specjalistyczna pracownia nauk przyrodniczych, która została utworzona na terenie szkoły przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Oficjalne otwarcie Laboratorium Przyrodniczego w nastąpiło w maju 2021r. Od tego czasu w pracowni  prowadzone są interesujące zajęcia doświadczalne  z różnych przedmiotów przyrodniczych – m.in. biologii, chemii, fizyki, geografii. Młodzież ma możliwość pracy i nauki przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, w które wyposażona jest sala. Metody nauczania w Laboratorium Przyrodniczym nastawione są  na aktywny udział ucznia w procesie edukacyjnym poprzez możliwość wykonywania przez niego obserwacji, eksperymentów, badań, pomiarów oraz stosowania różnorodnych narzędzi, jakie daje technologia informacyjno-komunikacyjna oraz sprzęt laboratoryjny.

 

Laboratorium Przyrodnicze tworzy kompleksowy system nowoczesnej zabudowy laboratoryjnej, przeznaczonej do wykonywania profesjonalnych badań i eksperymentów. Stanowiska  pracy uczniów zostały wyposażone w  instalację gazową, sprzęt laboratoryjny oraz mikroskopy z wyświetlaczami LCD, na których młodzież ma bezpośredni podgląd obserwowanych organizmów oraz procesów i zjawisk przyrodniczych. 

W ramach Projektu zostały zakupione liczne pomoce dydaktyczne, które usprawniają  proces nauczania, wzbogacają metody podające oraz umożliwiają uzyskanie lepszych wyników nauczania. Za ich pomocą nauczyciele dostarczają uczniom odpowiednich treści, ułatwiają poznanie rzeczywistości i rządzących nią praw oraz pomagają w opanowaniu różnego rodzaju umiejętności.

Do zakupionych środków dydaktycznych należą m.in.: zestawy do badania stanu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu; zestawy do wykrywania i badania właściwości białek; zestawy do wykrywania i badania właściwości cukrów; zestawy demonstracyjne badające energię termalną; zestawy doświadczalne dotyczące biodegradacji; zestawy doświadczalne „Gleba Plus” z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy; „GLEBA: wpływ człowieka” zestaw doświadczalny, modele anatomiczne kręgowców;  aparaty do osmozy; ciśnieniomierze automatyczne; okazy fauny morskiej; szkielety kręgowców; okazy przedstawicieli królestwa roślin, grzybów, protistów oraz zwierząt; modele anatomiczne obrazujące procesy ewolucyjne; mikroskopy optyczne z wyświetlaczami LCD; mikroskop komputerowy Easy – Scope; palniki gazowe;  tace do preparowania okazów; termometry  laboratoryjne;  elektroniczne mierniki  parametrów środowiskowych;  zestawy modeli kulkowych atomów; szkoło laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne.

IMG_20220109_204829
IMG_20220109_204834
IMG_20220109_204836
IMG_20220109_204844
IMG_20220109_204847
IMG_20220109_204851
IMG_20220109_204857
IMG_20220109_204903
IMG_20220109_204907
IMG_20220109_204910
IMG_20220109_204914
Previous Next Play Pause

W Laboratorium Przyrodniczym, przy wykorzystaniu nowo zakupionych pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Projektu, prowadzone są:

zajęcia dydaktyczne dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie:

zajęcia dydaktyczne z zakresu biologii, geografii, chemii, fizyki, przyrody,  biologii doświadczalnej, geografii w turystyce,

zajęcia pozalekcyjne z  zakresu edukacji proekologicznej,

zajęcia w ramach kół zainteresowań,

zajęcia dodatkowe związane z realizacją projektów,

fakultety dla maturzystów,

zajęcia wspomagające realizowane w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki,

zajęcia interdyscyplinarne,

prelekcje i warsztaty,

zajęcia  pokazowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Głowno oraz gmin ościennych,

lekcje otwarte.

 

Nowoczesne  laboratorium naukowe, które powstało na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie  aktywizuje uczniów do samodzielnych działań, sprzyja rozwijaniu kreatywności, dociekliwości, odpowiedzialności w realizacji zadań. Biorąc pod uwagę specyfikę nauk przyrodniczych wyposażenie laboratorium oraz jego zagospodarowanie przestrzenne, pozwala na realizację nowoczesnej edukacji przyrodniczej i jest odpowiedzią szkoły na potrzeby i oczekiwania uczniów i ich rodziców.

 

„Est rerum omnium magister usus,

czyli nauczycielem wszystkiego jest doświadczenie”

                                                                               Juliusz Cezar 


    

W naszej szkole powstaje nowoczesne laboratorium przyrodnicze. W ramach konkursu „ Nasze Ekologiczne Pracownie” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi szkoła realizuje zadanie „Utworzenie ekopracowni pt. „Laboratorium Przyrodnicze w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”.

20210312_102051
20210312_101520
20210312_101949
20210312_102225
20210312_102335
Previous Next Play Pause