Rządowy Program Aktywna Tablica na lata 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

Na program w latach 2020-2024 przewidziana jest kwota 365 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 35 000 000 zł na rok 2020. Program jest finansowany w 80 procentach ze środków budżetu państwa i w 20 procentach z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 500 zł z przeznaczeniem na zakup 7 laptopów.

W ramach projektu został powołany interdcyplinarny zespół nauczycieli w składzie Anna Rakowska, Błażej Wieteska, Paulina Wielec, Katarzyna Osuwniak. Do zespołu zostali zaproszeni nauczyciele z innych placówek z Zespołu Szkół w Mąkolicach, ze Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 1 w Głownie, dzięki czemu powstała międzyszkolna sieć edukacyjna, w której nauczyciele wymieniają się doświadczeniami w zakresie korzystania TIK w edukacji, biorą udział w lekcjach otwartych, stworzyli także funkcjonalną listę użytecznych narzędzi według przedmiotów podczas nauczania zdalnego. Zespół nauczycieli pracuje na platformie Teams. Pani Justyna Chmurska pełni funkcję e-koordynatora programu Aktywna Tablica.