Zdalna szkoła- zdalny Powiat.

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie.

 

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu zakażeń koronawirusem. Laptopy dobrej, jakości umożliwiają - pośrednio nauczycielom, ale bezpośrednio i przede wszystkim  uczniom, którzy dotychczas nie mogli pozwolić sobie na własny sprzęt - kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, już od 9 kwietnia 2020 r., w trzynastu szkołach ponadpodstawowych w powiecie zgierskim instalowano sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów w ramach programu nauczania.

 

 

W I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie korzysta z niego 2 uczniów. Wartość przekazanych laptopów – 4498 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.