Uczniów klas  VIII szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału
w

Międzyszkolnym konkursie matematycznym „Rachmistrz matematyczny”

pod patronatem Starosty Zgierskiego Bogdana Jaroty

organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie. 

Konkurs odbędzie się 31 maja 2021 r. o godz.11.00. 

 Regulamin konkursu w załączeniu.

Regulamin konkursu