Uczniów klas  VIII szkół podstawowych zapraszamy do wzięcia udziału
w

Międzyszkolnym konkursie matematycznym „Rachmistrz matematyczny”

organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Głownie. 

Konkurs odbędzie się 15 marca 2021 r. na platformie edukacyjnej Ms Teams.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Regulamin konkursu