Program „Twoje dane - Twoja sprawa" - skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli - jest systemowym projektem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych Osobowych realizowanym na skalę ogólnopolską.

Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

 • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
 • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
 • poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
 • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
 • popularyzacja wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli;
 • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz bezpiecznych zachowań w obszarze edukacji cyfrowej.

Szczegółowe wskazówki i instrukcje korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych oraz narzędzi, aplikacji i popularnych portali społecznościowych znajdują się w zakładce Porady:

 • Instagram
 • Smartfon
 • Niezabezpieczona kamera
 • Portale społecznościowe
 • Snapchat
 • TikTok