WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
W 3 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W GŁOWNIE

KLASA 2

Przedmiot

Podręcznik

Autorzy

Numer     dopuszczenia i wydawnictwo

 

Język polski

Ponad słowami

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 1

Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt,
Anna Równy

425/3/2013/2015

Nowa Era

 

 

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 2, część 2.

Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt,
Anna Równy

425/4/2013/2015

Nowa Era

 

Język angielski

Password Reset B2  wydawnictwo, Macmillan

(podręcznik + ćwiczenia)

Mac Marta Rosińska,
Lynda Edwards

955/3/2019

MACMILLAN

 

Język rosyjski

Вот и мы 2

Wot i my 2 (nowa edycja)

(z zeszytem ćwiczeń)

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

294/2/2012/2015

 

Język niemiecki

dla gr. I:  „Effekt 1”, „Effekt 2” Podręcznik dla liceum i technikum,   (podręcznik + ćwiczeniówka)

 

 

dla gr. II: „Perfekt 1”, „Perfekt 2”, (podręcznik + ćwiczeniówka)

Anna Kryczyńska-Pham

 

 

 

 B. Jaroszewicz, J.Szurmant, A. Wojdat-Niklewska,

WSiP

937/2/2019, 1011/2/2019

 

 

 

Pearson

SPP: 944/1/2019 NPP: 942/1/2019

 

Historia

Zrozumieć przeszłość część 1.

Starożytność i średniowiecze. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony

Ryszard Kulesza,
Krzysztof Kowalewski

642/1/2013

Nowa Era

 

 

Zrozumieć przeszłość część 2.

Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony

Paweł Klint Piotr Galik

642/2/2014

Nowa Era

 

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

M. Markowicz,  Olga Pytlińska, Agata Wyroda

644/1/2013

WSiP

 

WOS

Ciekawi świata cz. 1.Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Artur Derdziak,

Maciej Batorski

577/2/2013/2016

Operon

 

Geografia

Ciekawi świata 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne

R. Wróblewski

M. Zawadzka –Kuc

502/1/2012/2015

Operon

 

Ciekawi świata 2.  Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadgimnazjalne

J. Stasiak

502/2/2013/2016

Operon

 

Biologia

 

„Biologia na czasie 1”.  Poziom rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marek Guzik

Ryszard Kozik

Renata Matuszewska

Władysław Zamachowski

1010/1/2019

Nowa Era

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony „Biologia na czasie 1”.

Barbara Januszewska – Hasiec,   Renata Stencel,

Anna Tyc

 

„Biologia na czasie 2”. Poziom rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

 

 

Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko – Worłowska, Władysław Zamachowski

Piotr Tadeusz Kąkol, Alina Nowakowska,

564/2/2013/2016

 

Nowa Era

 

+ Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 2”

Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek

 

Chemia

 

„To jest chemia 1”. Poziom rozszerzony. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Maria Litwin, Szarota Styko – Wlazło, Joanna Szymańska

528/1/2012/2015

Nowa Era

 

+ Maturalne karty pracy „”To jest chemia. Część 1”

Poziom rozszerzony

Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

 

Przyroda

(przedmiot uzupełniający)

Przyroda 1. Podręcznik do nauki przyrody w liceum ogólnokształcącym i technikum – szkoły ponadgimnazjalne.

 

+ karty pracy ucznia „Przyroda 1”

Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarzyk i inni

 

658/1/e/2013

Nowa Era

 

Matematyka

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiański

Lech Chańko

Joanna Czarnowska Grzegorz Janocha

378/2/2013/2015

Nowa Era

 

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

podręcznik + zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiański

Lech Chańko Joanna Czarnowska Grzegorz Janocha

360/2/2013/2015

Nowa Era

 

Informatyka

Ciekawi Świata 1, 2.

Zakres rozszerzony

 

W. Hermanowski

E. Mikołajewicz

474/1/2012

474/2/2016/z1

Operon
(w oparciu
o język C++)

 

Religia

Podręcznik-KL II Liceum W świecie, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

Red. Z. Marek, A. Walulik.

AZ-42-01/10-KR-6/13.