ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASA 2

 

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i

wydawnictwo

Język polski

Barbara  Łabęcka „Ponad słowami” – Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020)  Nowa Era

Ponad słowami. Klasa 2 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

Ponad słowami. Klasa 2 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) Poziom III.1.P – zakres podstawowy Poziom III.1.R – zakres rozszerzony Poziom III.DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych Milada Krajewska Ewa Piotrowska Aleksandra Świgoń. MACMILLAN

Klasa 2 LO

Password Reset B2

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Gregory J. Manin

Macmillan

NPP: 954/3/2019

Język rosyjski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

jako drugiego w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum

Agata Buchowiecka - Fudała

Вот и мыпо-новому  2

Wot i my po-nowomu cz. 2

(z zeszytem ćwiczeń)

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

981/2/2020

Język niemiecki

Program nauczania jęz. niemieckiego – wariant III.2. autorstwa Emilii Podpory-Polit

.#trends 1, Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Poziom A1

#trends 2, Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadpodstawowych. A1+

Anna Życka Ewa Kościelniak-Walewska, Andy Christian Körber

Nowa Era

940/1/2018 - NPP; 970/1/2019 - SPP

940/2/2019 - NPP; 970/2/2019 - SPP

Historia

Program nauczania historii  „Poznać przeszłość „ dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym autorstwa Roberta Śniegockiego

Podręcznik do nauczania historii zakres podstawowy

Poznać przeszłość 2.

 

Adam Kucharski,

Aneta Niewęgłowska

1021/2/2020

Nowa Era

 

Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym „Zrozumieć przeszłość” autorstwa Roberta Śniegockiego

Podręcznik do nauczania historii zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość 2.

Paweł Klint

1019/2/2020

Nowa Era

WOS

 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor: Barbara Furman

W centrum uwagi 2, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Arkadiusz Janicki, Sławomir Drelich, Ewa Martinek

1035/2/2020

Nowa Era

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum i technikum. Autor: Barbara Furman.

W centrum uwagi 2, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

1034/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych. Autor Maria Gaertner.

 

Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

J. Korba

Z. Smutek

1018/1/2019

Operon

+Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres  podstawowy

Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

J. Kijakowska

Geografia

 

Geografia. Zakres podstawowy.  Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Iwona Kryczka

 

Geografia 2. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

A.Maląg

1053/2/2020

Operon

+Geografia 2. Zakres  podstawowy

Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

M. Ziarnowska

Geografia. Zakres rozszerzony. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Sławomir Kurek

 

 

Geografia 2. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych

S. Kurek

Operon

+Geografia 2. Zakres  rozszerzony

Maturalne karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

A. Maląg

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie podstawowym ” Biologia na czasie” autorstwa Katarzyny Kłosowskiej

„Biologia na czasie 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Nowa Era

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 2”.

Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie rozszerzonym ” Biologia na czasie” autorstwa Urszuli Poziomek

„Biologia na czasie 2” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony.

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

1010/2/2020

Nowa Era

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  rozszerzony „Biologia na czasie 2”.

Dawid Kaczmarek, Tomasz Otręba, Renata Stencel, Anna Tyc

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod, Janusza Mrzigod

 

 

 

 

To jest chemia 1. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik
ze zbiorem zadań.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/1/2019

Nowa Era

+ To jest chemia 1. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Chemia organiczna. Zakres podstawowy.

Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Marii Litwin i Szaroty Styka-Wlazło

 

 

 

To jest chemia 1 Chemia ogólna
i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres rozszerzony.

Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

 

991/1/2019

Nowa Era

+ To jest chemia 1. Maturalne karty pracy z kartami laboratoryjnymi dla liceum
i technikum. Zakres rozszerzony.

Karol Dudek-Różycki, Elżbieta Megiel, Michał Płotek, Grażyna Świderska, Tomasz Wichur

Fizyka

Program nauczania fizyki  w liceum ogólnokształcącym  i technikum do zakresu podstawowego „ Odkryć fizykę” autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy

Odkryć fizykę 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun,  Weronika Śliwa

Nowa Era

Odkryć fizykę 2

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Bartłomiej Piotrowski , Izabela Kondratowicz

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym i rozszerzonym autorstwa Doroty Ponczek

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy

Matematyka 2

+ karty pracy. zakres podstawowy.

 

Wojciech Babiański,

 Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha

971/2/2020

Nowa Era

 

Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.Zakres podstawowy
i rozszerzony.

Matematyka 2

+maturalne  karty pracy. zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Wojciech Babiański,

 Lech Chańko,

Joanna Czarnowska,

Grzegorz Janocha

988/2/2020

Nowa Era

Informatyka

Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy. W. Jochemczyk, K. Olędzka

Informatyka - podręcznik 2. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy.

W. Jochemczyk, K. Olędzka

974/2/2020

WSiP

Informatyka na czasie. Zakres rozszerzony.

Z. Babicz

Informatyka na czasie 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum

Zakres rozszerzony.

J. Mazur

P. Perekietka

Z. Talaga

J. S. Wierzbicki

1037/1/2019

Religia

Szkoła Ponadpodstawowa -Wydawnictwo WAM-Kraków
Program:AZ-4-01/10-tytuł programu: Świadek Chrystusa
komisja Wychowania Katolickiego KEP-9.06.2010 r.

Podręcznik-KL II Liceum
W świecie, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

Red. Z. Marek, A. Walulik

AZ-42-01/10-KR-6/13.

Etyka

Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) – modyfikacja . Autor: Paweł Kołodziński

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski, Operon 2019 – kontynuacja.

 

Wydawnictwo: Operon, Gdynia 2019.