ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

KLASA 1

Przedmiot

Program

Tytuł podręcznika

Autorzy

Numer     dopuszczenia

i wydawnictwo

Język polski

Barbara  Łabęcka „Ponad słowami” – Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym i technikum od roku szkolnego 2019/2020)  Nowa Era.

Ponad słowami 1 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy
i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

1014/2/2019

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie wymagań II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) Poziom III.1.P – zakres podstawowy Poziom III.1.R – zakres rozszerzony Poziom III.DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych. Milada Krajewska Ewa Piotrowska Aleksandra Świgoń. MACMILLAN.

Klasa 1 LO

 Password Reset B1+

Marta Rosińska, Lynda Edwards

 

Macmillan 954/2/2019

Język rosyjski

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

jako drugiego w czteroletnim liceum
i pięcioletnim technikum

Agata Buchowiecka–Fudała.

Вот и мыпо-новому  1

Wot i my po-nowomu cz. 1

(z zeszytem ćwiczeń).

Małgorzata Wiatr-Kmieciak,

Sławomira Wujec

PWN

981/1/2019

Język niemiecki

 

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka są uczniowie.

 

 

Język hiszpański

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DESCUBRE dla uczniów szkół ponadpodstawowych Karolina Hadło, Katarzyna Palonka

Descubre 1 podręcznik
+ zeszyt ćwiczeń.

opracowanie zbioroweArleta Kaźmierczak
José Carlos Garcia González

DRACO

996/1/2019

Plastyka

Spotkania ze sztuką. Program nauczania przedmiotu plastyka dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum (zgodny
z nową podstawą programową
i obowiązujący od roku szkolnego 2019/2020) autorstwa Marty Ipczyńskiej i Natalii Mrozkowiak

Spotkania ze sztuką. Podręcznik do plastyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marta Ipczyńska Natalia Mrozkowiak

1009/2019

Nowa Era

Historia

Program nauczania historii  „Poznać przeszłość „ dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym autorstwa Roberta Śniegockiego

 

Podręcznik do nauczania historii
w liceum ogólnokształcącym
i technikum

zakres podstawowy

Poznać przeszłość 1

zakres podstawowy.

Marcin Pawlak, Adam Szweda

 

1021/1/2019

Nowa Era

 

Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym w zakresie rozszerzonym „Zrozumieć przeszłość” autorstwa Roberta Śniegockiego

Podręcznik do nauczania historii w liceum ogólnokształcącym
i technikum

 historii zakres rozszerzony

Zrozumieć przeszłość 1

zakres rozszerzony.

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

1019/1/2019

Nowa Era

WOS

W centrum uwagi.

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie podstawowym. Autor: Barbara Furman

W centrum uwagi 1, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Mentz

1034/1/2019

Nowa Era

 

W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Autor: Barbara Furman                                                                                                                                                

W centrum uwagi 1, podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

1035/1/2019

Nowa Era

Geografia

 

Geografia. Zakres podstawowy.  Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Iwona Kryczka

Geografia 1. Zakres  podstawowy

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Z. Zaniewicz

1053/1/2019

Operon

+ Karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

Geografia 1. Zakres  podstawowy.

M. Ziarnowska

Geografia. Zakres rozszerzony. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych

Sławomir Kurek

 

Geografia 1. Zakres rozszerzony.

Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

S. Kurek

1079/1/2019

Operon

 

+ Maturalne karty pracy. Szkoły ponadpodstawowe

Geografia 1. Zakres  rozszerzony.

A. Maląg

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie podstawowym ” Biologia na czasie” autorstwa Katarzyny Kłosowskiej

„Biologia na czasie 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

1006/1/2019

Nowa Era

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Biologia

Program nauczania biologii w liceum ogólnokształcącym i w technikum  w zakresie rozszerzonym ” Biologia na czasie” autorstwa Katarzyny Kłosowskiej

„Biologia na czasie 1” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

1006/1/2019

Nowa Era

+ Maturalne Karty Pracy „Biologia na czasie 1” dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.

Barbara Januszewka-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

 

Chemia

Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum „To jest chemia” autorstwa Romualda Hassy, Aleksandry Mrzigod, Janusza Mrzigod

 

„To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

994/1/2019

Nowa Era

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy.

Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

Fizyka

Program nauczania fizyki  w liceum ogólnokształcącym  i technikum do zakresu podstawowego „ Odkryć fizykę” autorstwa Marcina Brauna i Weroniki Śliwy.

Odkryć fizykę 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Marcin Braun,  Weronika Śliwa

1001/1/2019

Nowa Era

Odkryć fizykę 1

Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Bartłomiej Piotrowski

Matematyka

Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym i rozszerzonym autorstwa Doroty Ponczek

Podręcznik do matematyki dla  liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Matematyka 1

+ karty pracy ucznia.

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Karolina Wej

 

971/1/2019

Nowa Era

 

Podręcznik do nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres  podstawowy i rozszerzony.

Matematyka 1

+ maturalne karty pracy.

Wojciech Babiański,

Lech Chańko, Karolina Wej

988/1/2019

Nowa Era

 

Informatyka

Program nauczania. Informatyka. Zakres podstawowy. W. Jochemczyk, K. Olędzka

Informatyka - podręcznik 1. Liceum i Technikum. Zakres podstawowy.

W. Jochemczyk, K. Olędzka

974/1/2019

WSiP

Religia

Szkoła Ponadpodstawowa-
Klasa I Liceum-Program:AZ-4-01/10-tytuł programu: Świadek Chrystusa
komisja Wychowania Katolickiego KEP-9.06.2010 r.

Podręcznik-kl. I Liceum W Kościele, Seria: Drogi świadków Chrystusa.

red. Z. Marek, A. Walulik.

AZ-41-01/10-KR-1/12.

Wydawnictwo WAM-Kraków

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum.

 

R. Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Program nauczania Edukacji dla bezpieczeństwa . Zakres podstawowy.

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie.

 

Jarosław Słoma

960/2019

Nowa Era

Etyka

 Etyka. Program nauczania dla szkół ponadpodstawowych (liceum i technikum) – modyfikacja.Wydawnictwo: Operon, Gdynia 2019. Autor: Paweł Kołodziński.

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych.

Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski,

 

Operon 

 

Gdynia

2019