fotkaszdem
fotka6
fotka7
fotka8
fotka9
fotka10
Previous Next Play Pause


Inauguracja
25-26 października 2019 r.

 

Pierwszym elementem wsparcia dla szkół, które zostały zakwalifikowane do programu Szkoła Demokracji, był udział w dwudniowym szkoleniu liderów w Warszawie.

Wzięli  w nim udział  uczestnicy z ponad 50 szkół z całej Polski.

Wykłady i warsztaty miały na celu wprowadzenie młodzieży i opiekunów  w realizację wyzwań Szkoły Demokracji.

Każdej szkole został także przydzielony mentor na czas uczestnictwa  w programie.

           

Diagnoza potrzeb

listopad 2019 r.

 

Po przyjeździe z Warszawy grupa zadaniowa przeprowadziła wśród kolegów i koleżanek  diagnozę potrzeb. Po konsultacjach przygotowana została „Skrzynka Pomysłów”. Wszystkim przypadła do  gustu ta forma diagnozy, dała  możliwość otwartej i bezstresowej wypowiedzi. Zespół był  mile zaskoczony ilością ciekawych pomysłów.

 

 Plan działania

listopad 2019r.

 

Po dogłębnej analizie został przygotowany plan działania, który został zaakceptowany przez mentora i koordynatorów Szkoły Demokracji.

 

I OBSZAR : WYBORY I KWESTIE FORMALNE

Robimy przegląd dotychczasowego regulaminu SU, dostosowujemy go do naszych potrzeb i aktualnej sytuacji w szkole. Regulamin zawiera zgodną z zasadami i procedurami demokratycznymi ordynację wyborczą.

II OBSZAR: KOMUNIKACJA I MEDIA

Tworzymy nowy uczniowski środek przekazu informacji w naszej szkole.

III OBSZAR: DZIAŁANIA UCZNIÓW I UCZENNIC

Organizujemy dzień lub noc integracyjną dla uczniów szkoły, podczas której każda klasa jest odpowiedzialna za przygotowanie poszczególnych elementów wydarzenia.

IV OBSZAR: PODEJMOWANIE DECYZJI

Organizujemy w naszej szkole budżet partycypacyjny w oparciu o dobre praktyki innych szkół w Polsce i USA.

 

V OBSZAR: UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

 Organizujemy dyskusje klasowe lub szkolne o tym, co nas motywuje do nauki. Wnioski przedstawiamy nauczycielom i opracowujemy konkretne propozycje do wprowadzenia w życie.

 

 


Realizacja poszczególnych działań zgodnie z przyjętym harmonogramem

  

I. Przegląd i nowelizacja dotychczasowego regulaminu SU

grudzień 2019 r.

Przygotowanie nowego regulaminu, czyli tzw. kwestie  formalne były pierwszym zrealizowanym działaniem Zespołu. Należało dokładnie przeanalizować dotychczasowy regulamin i dostosować go do wymagań Szkoły Demokracji. Przede wszystkim uporządkować procedury związane z ordynacją wyborczą oraz aktualną sytuacją w szkole. Nie odbyło się bez sugestii ze strony naszego mentora, który bardzo drobiazgowo go analizował. Ostatecznie został zaakceptowany przez Panią Dyrektor i przedstawicieli poszczególnych klas. Regulamin jest zgodny z prawem oświatowym i statutem szkoły.

Tworzenie aktów prawnych to precyzyjna działalność, uczennice które pracowały nad zmianami są teraz specjalistkami od prawa oświatowego.

II. Nowy uczniowski środek przekazu informacji - Forum Uczniowskie na Facebooku

styczeń 2020r.

Stworzenie lokalnego medium społecznościowego przeznaczonego dla SU – to było wyzwanie drugie. Dzięki niemu uczniowie mogą teraz szybciej przekazywać sobie informacje dotyczące spraw szkolnych, ogłoszeń, konkursów i wyjazdów. Tworzone są na tej stronie również ankiety, w których uczniowie wyrażają swoje opinie. Jest to miejsce gdzie można się o coś zapytać, ale także napisać miłą rzecz lub wstawić coś śmiesznego dla umilenia sobie dnia. Wszystkie posty bez wyjątku są sprawdzane przez administrację. Jeśli pojawi się jakiś post niezgodny z regulaminem jest on natychmiast usuwany. Ta realizacja wyjątkowo przypadła do gustu naszemu mentorowi, który dał jej status super relacji !!! uzasadniając – Tak działają najlepsze zespoły zarządzające najlepszymi ludzkimi wspólnotami, bez rozgłosu i fajerwerków, wypełniają technologiczne luki i czyniąc codzienne życie ciekawszym.

III. Spotkanie z Mentorem

luty 2020r.

Spotkanie z Mentorem przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Mentor musi przynajmniej raz w czasie trwania programu wizytować swoich podopiecznych. Podsumowane zostały dotychczasowe działania, były pytania o trudności, o współpracę z opiekunem SU, jakie uczniowie mają pomysły co do Dnia Kultur i budżetu uczniowskiego. Pan Żmijski odpowiadał na wszystkie pytania i zachęcał do mobilizowania sił. Ocenił naszą pracę i zaangażowanie bardzo wysoko. Młodzież na koniec oprowadziła trenera po szkole, który podsumował, że nasza szkoła  jest bardzo zadbana i wyczuwa się w niej ducha rzetelnej pracy. To bardzo miła opinia od osoby, która ma okazję odwiedzać szkoły w całej Polsce.

    

fotka1
fotka2
fotka3
fotka4
fotka5
Previous Next Play Pause

IV. Dzień integracyjno - edukacyjny dla wszystkich uczniów szkoły, czyli Dzień Kultur”

luty 2020r.

Dzień Kultur to jedno z większych naszych  działań w programie. Został stworzony konkretny plan, który umieszczono na forum uczniowskim na Facebooku oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. Pomysł Dnia Kultur miał bardzo dobry odzew, a forum uczniowskie niesamowicie się ożywiło. Tworzono tam ankiety, gdzie uczniowie mogli wyrazić swoje zdanie i dokonywać wyboru w kwestii państw jakie chcą przedstawiać. Uczniowie mieli prawo głosu, bo o to właśnie chodzi w projekcie Szkoły Demokracji.
Wybrane zostały: Hiszpania, Japonia, Meksyk, Francja, Demokratyczna Republika Konga.

 

27.02.2020 r. odbył się Dzień Kultur. Przygotowania trwały dwa tygodnie i budziły wiele emocji. Od godz. 8.00 uczniowie dekorowali swoje klasy w tematyce wylosowanego państwa.
W godzinach 9.00-11.00, każda grupa była kierowana przez swojego przewodnika do poszczególnych klas, gdzie odbywały się prezentacje. W całej szkole panował wyjątkowy entuzjazm. była to niesamowita podróż po świecie, każdy świetnie się bawił, tak podsumowali to działanie uczniowie naszej szkoły. Wszystkim zaangażowanym należą się słowa uznania.

.

Wieczorem na Facebooku uczniowskim pojawiła się ankieta, gdzie można było oddać głos na państwo, które najbardziej się podobało. Były to Kongo, Hiszpania i Japonia.

 

Super miły komentarz od naszego mentora: Rozbudowana, pisana z fantastycznym entuzjazmem relacja, ilustrowana zestawem zdjęć. Pojawiła mi się myśl, że chciałbym z Wami uczestniczyć w Dniu Kultur. Udało się zaangażować społeczność szkolną bez nagród !!! Postawiliście na uczniowską samoorganizację. Brawo !!!

To działanie najbardziej zintegrowało i zaangażowało  całą społeczność szkolną oraz rozbudowało Uczniowskie Forum na Facebooku. 

 


Podsumowanie programu odbędzie się na uroczystej Gali  w Warszawie.

 

 

Młodzi liderzy Szkoły Demokracji w I Liceum Ogólnokształcącym w  Głownie:

Katarzyna Milczarek, Natalia Michalak ,Kaja Struszczak, Adrianna Parol, Natalia Kostrzewska, Zuzanna Mirowska, Maria Siek, Zofia Zuchora,Ewa Nita, Aleksander Zborowski, Weronika Podlecka, Mateusz Szkup, Łucja Jaborska, Michaela Matzari.

 

Koordynator projektu: Magdalena Łysio