Uczniowie i uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, w roku szkolnym 2019/2020 biorą udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału społeczności uczniowskiej w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej poprzez oddolne inicjatywy uczniów.

Projekt realizowany jest przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Udział w programie pozwala sprawdzić jak funkcjonuje samorząd szkolny, jak wspierać działania SU, by były ciekawe i angażujące społeczność szkolną, poszerza wiedzę o standardach demokratycznych w szkole i rozwija postawy obywatelskie.

Młodzież bezpośrednio uczestnicząca w projekcie uczy się współpracy zespołowej, planowania i realizowania działań, zdobywa również umiejętności liderskie i kompetencje komunikacyjne.