OFERTA UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 


 

Przedmiot - Rodzaj zajęć

Adresaci (klasa)

Nauczyciel

prowadzący

Dzień tygodnia,

 godziny lekcyjne

Geografia Matura 2022

 

 

Chętni uczniowie klas maturalnych

Ilona Dąbrowska

Piątek
8.00-8.45

Angielski- matura rozszerzona

 

Chętni uczniowie klas maturalnych

Anna Rakowska

Czwartek
07:10 – 07:55

 

Angielski w IT – angielski specjalistyczny

Klasa III asp

Anna Rakowska

Wtorek
08:55- 09:40

 

Język angielski w turystyce - język angielski zawodowy

 

Klasa IIIbsp

Katarzyna Kamińska

Czwartek
13.35-14.20

Język angielski w biznesie – język angielski zawodowy

 

Klasa II

Katarzyna Kamińska

Piątek

12.40-13.25

Koło języka angielskiego

- Matura dwujęzyczna

 

Klasa III asp i III bsp

Chętni uczniowie

Justyna Rudnicka

Piątek
7.10-7.55

Zajęcia dodatkowe z chemii
- Koło Chemiczne

 

 

Klasa II i klasa IIIbsp

Chętni uczniowie

Paulina Wielec

Wtorek

14.30-15.15

Piątek

13.35-14.20

(wymiennie wg harmonogramu)

 

Autorski program pracy z uczniem zdolnym,

Udział w programie “Zdolny uczeń - świetny student”.

Chętni uczniowie

Magdalena Łysio

Wg harmonogramu ustalonego

z Wydziałem Prawa
 i Administracji UŁ

Zajęcia Sportowe :

Szkolny Klub Sportowy

WF z AWF

Chętni uczniowie

 

Bartłomiej Pakowski

Wtorek  
15:00 – 15:45

Czwartek
14:20 – 16:20

Matura 2022 matematyka- poziom rozszerzony

 

 

Klasa IIIagim  i  III bgim

Uczniowie deklarujący przystąpienie do matematyki rozszerzonej

Beata Binias

Środa 
9.50-10.35

Matura 2022 matematyka- poziom podstawowy

 

 

Klasa IIIagim i  III bgim

Beata Binias

Poniedziałek 
14.30-15.15

Piątek
8.00-8.45

Programowanie i robotyka

 

Chętni uczniowie

Błażej Wieteska

Piątek
14.30- 15.15

Język angielski- zajęcia wspomagające

Klasa IA i IB

Chętni uczniowie

Anna Rakowska

Poniedziałek
08:00 – 08:45

Język polski – zajęcia wspomagające

Klasa III ag i III bg

Chętni uczniowie

 

Anna Kotulska

Piątek

12.40-13.25

13.35-14.20

 

Matematyka – zajęcia  wspomagające

Klasa II

Klasa IIIbsp

Klasa IIIasp

Chętni uczniowieBeata Binias

Poniedziałek 
14.30-15.15

Wtorek
14.30-15.15

Piątek  
13.35-14.20

 

Zajęcia teatralne

Chętni  uczniowie

Anna Kotulska

II półrocze -wg harmonogramu

Zajęcia dodatkowe z języka rosyjskiego

Chętni uczniowie

Izolda Wesołowska

II półrocze –wg harmonogramu