PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„AKADEMIA LICEALISTY”

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE

    WARIANT I     -   PROFIL HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY                                                                            

ü  dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi oraz językami obcymi ,

ü  współpraca głównie z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ 
 oraz innymi wydziałami i  instytucjami,

ü  koordynator: p. Anna Rakowska.

    WARIANT II   -  PROFIL PRZYRODNICZY                                                                      

ü  dla uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi: biologia, chemia, ekologia,

ü  współpraca głównie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i innymi wydziałami i instytucjami,

ü  koordynator: p. Marta Polit-Wawrzyn.

WARIANT III  -  PROFIL MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY                                   

ü  dla uczniów zainteresowanych matematyką i informatyką,

ü  współpraca głównie z Politechniką Łódzką oraz innymi wydziałami i  instytucjami nauki,

ü  koordynator: p. Beata Binias.

    WARIANT IV  -  PROFIL OGÓLNY/ DORADZTWO ZAWODOWE                                                    

ü  zajęcia ogólnorozwojowe, przedsiębiorczość, ekonomia, psychologia, geografia i turystyka, zarządzanie

ü  współpraca z różnymi wydziałami UŁ oraz PŁ oraz innymi instytucjami nauki

ü  współpraca z zakresu doradztwa zawodowego i treningu interpersonalnego z Wydziałem Zarządzania UŁ,

ü  koordynator: p. Ilona Dąbrowska.

ZASADY  PROGRAMU

 „AKADEMIA LICEALISTY”

W  I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE


ü  do programu przystępują uczniowie chętni z klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie,

ü   udział w programie jest bezpłatny, uczniowie ponoszą jedynie opłatę za przejazd na warsztaty/ wykłady/ zajęcia.

ü   uczniowie wybierają jeden wariant zgodnie z  zainteresowaniami   i wybranymi profilami klas,

ü  zapisy przyjmują koordynatorzy do dnia 30 września 2019, 

ü  na podstawie zgłoszeń uczniów, koordynatorzy przedstawiają projekt realizacji programu na rok szkolny 2019/2020, 

ü  uczniowie otrzymują regulamin realizacji programu oraz INDEKS.