Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

rok szkolny 2020/2021


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

w 1LO w Głownie

w roku szkolnym 2020/2021

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Przeprowadzenie wyborów do Rady SU,

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb,

 

Ustalenie terminarza spotkań,

 

Przygotowanie wstępnego planu pracy,

 

Wyborów przedstawicieli  do Młodzieżowej Rady Miejskiej,

 

Zapoznanie z pracą i funkcjonowaniem SU w kl. IA LO z uwzględnieniem założeń Szkoły Demokracji,

 

Zaoferowanie uczniom klasy IALO pomocy koleżeńskiej,

 

Zapoznanie z regulaminem SU kl. ILO,

 

Założenie grupy SU na platformie Teams,

 

Administrowanie uczniowskiego fb,

 

 

Wrzesień 2020

Komisja wyborcza,

Opiekun,

Rada SU,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawienie Składu Rady społeczności szkolnej,

 

Złożenie  życzeń Nauczycielom i Pracownikom  szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

 

Uroczyste przywitanie klasy I podczas ślubowania,

 

Przypomnienie zasad dobrego zachowania – Szkolna Karta Zasad,

 

Kontynuacja współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej,

 

Próba założenia Klubu dobrej rozmowy w ramach współpracy z CEO,

 

Zaproszenie do udziału w webinariach organizowanych przez CEO; komunikacja społeczna,

 

Kontynuacja współpracy z mentorem Szkoły Demokracji,

 

 

Październik 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Kontynuacja działań związanych z realizacją budżetu partycypacyjnego,

 

Rozpisanie projektu na zagospodarowanie strefy relaksu; wstępna akceptacja Dyrektora,

 

Upamiętnienie  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

 

Reprezentowanie szkoły na uroczystościach miejskich,

 

Listopad 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Mikołajki,

 

Pomoc przy organizacji Jasełek,

 

Przypomnienie o Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka,

 

Grudzień 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Wieczór projekcji filmów wg propozycji uczniów,

 

Udział w akcji WOŚP,

 

Przypomnienie o Ofiarach Holokaustu,

 

Kontynuacja działań Szkoły Dialogu

 

Zaproszenie na wirtualny spacer -Śladami kultury żydowskiej w Głownie,

 

Styczeń 2021

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Walentynkowa poczta Amora,


Integracyjne  rozgrywki w przestrzeni wirtualnej; turniej międzyklasowy,

 

Luty 2021

Rada Samorządu Uczniowskiego,
Opiekun,

IV edycja plebiscytu na Damę i Dżentelmena,

 

 

Marzec 2021

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego w szkole,

Kwiecień 2021

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Wspieramy maturzystów,

Maj 2021

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

 

Dzień Dziecka,

 

Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego,

Czerwiec 2021

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,