Wychowanie do życia w rodzinie w szkołach ponadpodstawowych.

Wędrując ku dorosłości

Zgodnie z rozporządzeniem z 12 sierpnia  1999r. z późn. zm.  nauczyciel realizuje w każdej klasie  liceum, technikum i szkole branżowej  I stopnia po 19 godzin wychowania dożycia rodzinie: 9 godzin z całym zespołem klasowym oraz po 5 godzin z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców (uczeń uczestniczy w 14 zajęciach)

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klasy pierwszej liceum  obejmuje następującą tematykę:

1. Relacje , Największe bogactwo.

2. Dorastanie. Kim jestem?

3. Umysł. Fascynująca zagadka.

4. Emocje i uczucia. By życie miało kolor.

5. Komunikacja. W stronę porozumienia.

6. Moralność. Odpowiedzialność  i zasady.

7/8. Płeć . Prezent do rozpakowania. (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

9. Kobiecość- męskość.  Różnice i komplementarność. 

10/11. Zakochanie. I co dalej?  (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

12/13. Integracja seksualna. Dojrzała płciowość.  (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

14/15. Inicjacja seksualna. Kiedy i z kim?  (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

16/17. Miłość do samego siebie. Nie daj się skrzywdzić. (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt
i chłopców)

18. Cyfrowe objęcia. Internet smartfony, gry.

19. Kochasz życie? Nie bierz.

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klas pierwszych ponadgimnazjalnych- Wędrując ku dorosłości. 

Nauczyciel realizuje w każdej klasie  liceum, technikum  po 19 godzin wychowania dożycia rodzinie:
9 godzin z całym zespołem klasowym oraz po 5 godzin z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców (uczeń uczestniczy w 14 zajęciach).

Program „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla klas I–III szkół ponadgimnazjalnych jest realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 23 grudnia 2008 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz. 17).

Treści nauczania:

1.       Człowiek- płeć- miłość czyli o lekcjach wychowania do życia w rodzinie.

2.       Człowiek- istotą wielowymiarową.

3.       Aby skutecznie porozumiewać się z innymi.

4.       Sztuka życia.

5.       Historia jedyna w swoim rodzaju, czyli o rozwoju człowieka.

6.       Fazy rozwoju psychoseksualnego i kształtowanie się ról płciowych.

7.       Dojrzałość człowieka. W czym się przejawia? (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

8.       Kobiecość- męskość. Różnice komplementarność.

9.       Spotkania i rozstania. (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

10.   Radość dawania i otrzymywania, czyli natura miłości.

11.   Kochać i być kochanym.

12.   Czekać – nie czekać?, czyli o inicjacji seksualnej. (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

13.   Nie – dla presji seksualnej. (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

14.   O integracji seksualnej czyli seksualnej dojrzałości. (lekcja z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców)

Na uczestnictwo uczniów w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” rodzice mogą nie wyrazić zgody. Prawo oświatowe respektuje zagwarantowane im pierwszeństwo w wychowaniu swoich dzieci (Konstytucja RP, art. 48. i 53.). Stanowi to dodatkowe wyzwanie dla nauczycieli, aby przedmiot ten był dostrzeżony przez młodzież i jej rodziców jako potrzebny i interesujący. Dużą rolę odgrywają obligatoryjne spotkania z rodzicami. Mogą one zaowocować współudziałem ułatwiającym komunikację w rodzinie i wspierającym autorytet domu i szkoły.