Podstawa prawna:

W roku szkolnym 2021/2022 oferujemy naukę w klasach:

 

Klasa

 

Klasa I A

matematyczno-informatyczna

Klasa I B 

biologiczno-chemiczna

 

Klasa I C 

humanistyczna

 

Przedmioty rozszerzane:

Od klasy I

Matematyka

Biologia

Historia

Od klasy I

Język angielski

Język angielski

Język angielski

 

Od klasy II

(jeden przedmiot)

 

do wyboru spośród grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

 

chemia, fizyka, geografia, informatyka

do wyboru spośród:

 

język polski,

wiedza o społeczeństwie, geografia

Przedmioty rozszerzane od klasy II realizowane w grupach międzyoddziałowych,
uruchamiane przy wymaganej liczbie kandydatów

Drugi język obcy (realizowany na poziomie podstawowym) do wyboru spośród:

język niemiecki, język rosyjski – kontynuacja po szkole podstawowej

lub

język hiszpański, język francuski – od podstaw

grupy językowe uruchomione przy wymaganej liczbie kandydatów

 

Współpraca

 

Politechnika Łódzka

Wydział
Zarządzania UŁ   

 

 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

 

 

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych UŁ

Dodatkowe zajęcia warsztatowe
 i laboratoryjne

 

“Robotyka i programowanie”

 

“English in ICT”

 

  

“Biologia doświadczalnie”

“Laboratorium
chemiczno - fizyczne”.

 

 

“Business English

“English in Tourism”

“Koło teatralne Eureka”

 

 

We wszystkich klasach zgodnie z profilem realizowany jest innowacyjny program Akademia Licealisty

Przedmioty uwzględniane
 w procesie rekrutacji

 

j. polski, matematyka,
j. obcy (na korzyść ucznia), informatyka lub geografia (na korzyść ucznia).

 j. polski, matematyka,j. obcy (na korzyść ucznia), biologia lub chemia (na korzyść ucznia).

j. polski, matematyka,
j. obcy (na korzyść ucznia), historia lub wiedza o społeczeństwie (na korzyść ucznia).

JESTEŚMY NOWOCZESNYM LICEUM OTWARTYM NA LUDZI I ŚWIAT.

DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO.

KSZTAŁCIMY ZGODNIE Z ZASADĄ  „POZNAĆ, DOŚWIADCZYĆ, ZROZUMIEĆ”.

KSZTAŁTUJEMY SAMODZIELNOŚĆ, SAMORZĄDNOŚĆ I ZASADY DEMOKRACJI.

TWORZYMY JAKOŚCIOWĄ EDUKACJĘ.

 

 

 


LICEUM Z TRADYCJAMI

Dbamy o wartości patriotyczne, realizując różnorodne projekty np.: Polsko – niemiecki projekt historyczny „Odnaleziona przeszłość- sytuacja Polaków  podczas II wojny światowej w historycznej perspektywie Głowna”, a także „Szkoła Dialogu” - program edukacyjny fundacji Forum Dialogu Między Narodami, w którym młodzież naszej szkoły poznaje się z żydowską przeszłością Głowna. Jesteśmy Szkołą Demokracji.

LICEUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

 

Mamy profesjonalnie wyposażone pracownie – salę ICT, laboratorium językowe, sale multimedialne, laboratorium przyrodnicze. Narzędzia multimedialne to codzienne elementy naszej pracy, przez co nauka staje się przyjemna i bardziej efektywna. W ramach Szkoły Mistrzostwa Informatycznego uczniowie poznają tajniki programowania gier i elementy robotyki. Chętnie tworzą zrealizowane w grafice trójwymiarowej projekty z wykorzystaniem drukarki 3D.

 

 

LICEUM INNOWACJI

 

Realizujemy interdyscyplinarną innowację pedagogiczną „Akademia Licealisty” w 4 wariantach: profil humanistyczno-językowy, profil przyrodniczy, profil matematyczno-informatyczny, profil ogólny /doradztwo zawodowe przy współpracy jednostek naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, a także  Ambasady USA i Ambasady Kanady.

 


LICEUM ROZWOJU PASJI I ZAINTERESOWAŃ

 

Pragniemy by uczniowie naszej szkoły odnaleźli i szlifowali swoje talenty.  Jednym z takich miejsc jest Szkolny Teatr Eureka, który inicjuje przedsięwzięcia teatralne w obrębie szkoły, ale także
w środowisku lokalnym odnosząc liczne sukcesy. Stworzyliśmy profesjonalną salę teatralną.

LICEUM EKO

 

Poprzez realizowane projekty o charakterze ekologicznym zachęcamy uczniów do postawy na rzecz środowiska. Rozwijamy świadomość proekologiczną. W tym zakresie jesteśmy liderami - odnosząc wiele sukcesów np.  w konkursie Eko – Szkoła czy Eko-Belfer.