W roku szkolnym 2023/2024 oferujemy naukę w klasach:

 

 

Klasa

 

Klasa I A

matematyczno-informatyczna

 

Klasa I B

biologiczno-chemiczna

 

 

Klasa I C

 geograficzno- językowa

 

 

Klasa I D

 humanistyczno-społeczna

 

Przedmioty rozszerzane:

Od klasy I

matematyka, informatyka,
język angielski

 

biologia,
 chemia,
język angielski

 

geografia,
          matematyka,        
 język angielski

 

historia,
język polski,
język angielski

 

Przedmioty rozszerzane (od klasy I) realizowane w grupach międzyoddziałowych,
uruchamiane przy wymaganej liczbie kandydatów

Drugi język obcy (realizowany na poziomie podstawowym) do wyboru spośród:

 język niemiecki, język rosyjski – kontynuacja po szkole podstawowej

lub

język hiszpański, język francuski – od podstaw

grupy językowe uruchomione przy wymaganej liczbie kandydatów

 

Współpraca

Politechnika Łódzka

Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych Uniwersytetu

 

Dodatkowe zajęcia warsztatowe
i laboratoryjne

  

“Robotyka
i programowanie”

“English in ICT”

 

  

“Biologia doświadczalnie”

“Laboratorium
chemiczno - fizyczne”.

 

 

“Business English”

“English in Tourism”

 

 

 

“ English for secretaries” 

“English for lawyers”

We wszystkich klasach zgodnie z profilem realizowany jest innowacyjny program Akademia Licealisty

Opis klasy

 Przygotowana z myślą
o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia.  Klasa przygotowuje uczniów
do studiów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, informatycznych, oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na informatyków, programistów, grafików komputerowych,
czy web designerów.

Program skierowany jest dla uczniów zainteresowanych podejmowaniem studiów między innymi na kierunkach: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności, biologia, chemia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

 

Program kształcenia
w tej klasie umożliwia zdobywanie kompetencji
i wszechstronne perspektywy rozwoju między innymi na kierunkach: dziennikarstwo, turystyka, hotelarstwo, archeologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska, stosunki międzynarodowe, politologia.

 

Program kształcenia
w tej klasie umożliwia zdobywanie kompetencji
i wszechstronne perspektywy rozwoju między innymi
na kierunkach: dziennikarstwo,  archeologia, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska, stosunki międzynarodowe, politologia.

 

Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

 

j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), informatyka lub geografia (na korzyść ucznia).

 j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), biologia lub chemia (na korzyść ucznia).

j. polski, matematyka,
j. obcy (na korzyść ucznia), geografia lub wiedza
o społeczeństwie
(na korzyść ucznia).

j. polski, historia, j. obcy (na korzyść ucznia), lub wiedza o społeczeństwie (na korzyść ucznia).

 

 

I LO = NAUKA PASJA PRZYJAŹŃ // ROZWÓJ