I LO w Głownie to szkoła:

nowoczesna, otwierająca się na świat i jego bogactwo kulturowe – kształcimy nowoczesnego, świadomego i otwartego na świat i ludzi Europejczyka, realizujemy projekty międzynarodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej, stwarzamy szanse poznawania świata i jego różnorodności. W roku 2021 przygotowujemy i realizujemy mobilności zagraniczne dla uczniów i szkolenia dydaktyczne dla kadry nauczycielskiej w takich zakątkach Europy jak Grecja czy Włochy.

   

nieustannie modernizująca się - realizujemy projekty i przedsięwzięcia służące wzbogacaniu bazy dydaktycznej i edukacji na najwyższym poziomie: laboratorium językowe, laboratorium chemiczne i biologiczne, ekoogródek, siłownia zewnętrzna. 

   

wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów - uczniowie biorą aktywny udział  w życiu szkoły i wpływają na jej funkcjonowanie, podejmują i realizują liczne inicjatywy: Spółdzielnia Uczniowska (sklepik szkolny), radiowęzeł, strefy relaksu, akcje Samorządu Uczniowskiego, Wolontariat.

   

nowoczesnych technologii - oferujemy świetnie wyposażone pracownie – salę ICT, laboratorium językowe, sale multimedialne. Realizujemy projekty wspomagające rozwój kompetencji informatyczno-matematycznych. W ramach Akademii Programowania uczniowie poznają tajniki programowania gier i elementy robotyki, tworzą projekty z wykorzystaniem drukarki 3D.

  

innowacji pedagogicznych - Program Akademia Licealisty - interdyscyplinarna innowacja pedagogiczna prowadzona w 4 wariantach: profil humanistyczno-językowy, profil przyrodniczy, profil matematyczno-informatyczny, profil ogólny/doradztwo zawodowe. Zajęcia prowadzone są przy współpracy jednostek naukowych Uniwersytetu Łódzkiego (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Zarządzania), Politechniki Łódzkiej oraz innych instytucji naukowych (American Corner, Ambasada USA i Ambasada Kanady, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego etc).

      

                 

rozwijania pasji i zainteresowań – pragniemy, by uczniowie naszej szkoły odnaleźli swoje talenty.  Szkolny Teatr Eureka inicjuje przedsięwzięcia teatralne w obrębie szkoły, ale także
w środowisku lokalnym odnosząc liczne sukcesy.

     

EKO – zachęcamy uczniów do działań na rzecz środowiska. Inicjujemy wydarzenia i przedsięwzięcia ekologicznie. Prowadzimy doświadczenia i badania zarówno w pracowniach jak i nowo powstałeś zewnętrznej strefie dydaktycznej „Meteoogród”. Jesteśmy lideramiw dziedzinie ekologii w kategoriach konkursowych „ Eko-  Szkoło” i Eko – Belfer”.

  

sukcesów sportowych – inspirujemy uczniów do aktywności sportowej, dostrzegamy ich potencjał, wspieramy rozwój. Osiągamy najwyższe wyniki w różnych dziedzinach sportowych, zarówno na szczeblu powiatowym jak i wojewódzkim. (piłka nożna, siatkówka plażowa , koszykówka).

   

z tradycjami – jesteśmy Szkołą Demokracji, dbamy o wartości patriotyczne, realizowaliśmy różnorodne historyczne projekty m.in. międzynarodowe ze szkołą partnerską Manfred von Ardenne w Berlinie.

I LO = NAUKA PASJA PRZYJAŹŃ // ROZWÓJ