Szkołą z tradycjami

dbamy o wartości patriotyczne, realizując różnorodne projekty np.: Polsko – niemiecki projekt historyczny „Odnaleziona przeszłość- sytuacja Polaków  podczas II wojny światowej w historycznej perspektywie Głowna”, a także „Szkoła Dialogu” - program edukacyjny fundacji Forum Dialogu Między Narodami, w którym młodzież naszej szkoły poznaje się z żydowską przeszłością Głowna. Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy wystawę pt. „Fotograficzna podróż ulicami Głowna w Latach 1918-2018. Zatrzymane w kadrze”.

Szkołą nowoczesnych technologii

mamy świetnie wyposażone pracownie – salę ICT, laboratorium językowe, sale multimedialne. Narzędzia multimedialne to codzienne elementy naszej pracy, przez co nauka staje się przyjemna i bardziej efektywna. Realizujemy projekty, które wspomagają rozwój kompetencji informatyczno-matematycznych. W ramach Akademii Programowania uczniowie poznają tajniki programowania gier i elementy robotyki. Chętnie tworzą zrealizowane w grafice trójwymiarowej projekty z wykorzystaniem drukarki 3D.

Szkołą innowacji pedagogicznych

Program : Akademia Licealisty “ International Studies  - Business, Politics, Culture, Media” to interdyscyplinarna innowacja pedagogiczna prowadzona dla uczniów klas humanistycznych przy współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych jednostek naukowych (American Corner, Ambasada USA i Ambasada Kanady, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego etc). Program koreluje z  podstawą programową, który zakłada warsztaty i wykłady o charakterze stacjonarnym i wyjazdowym w oparciu  o zasoby ww. wydziału. Trzyletni cykl pracy z uczniem ma go przygotować do dalszej nauki na kierunkach humanistycznych w  zakresie biznesu, kultury, polityki, mediów a przede wszystkim da uczniowi możliwości osiągnięcia płynności i biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście kulturowym i umiejętność swobodnej komunikacji w formie ustnej i pisemnej. 

Szkołą rozwijania pasji i zainteresowań

pragniemy by uczniowie naszej szkoły odnaleźli swoje talenty.  Jednym z takich kół jest Szkolne Koło Teatru Eureka, które inicjuje przedsięwzięcia teatralne w obrębie szkoły, ale także w środowisku lokalnym odnosząc liczne sukcesy .

 Szkołą EKO

poprzez realizowane projekty o charakterze ekologicznym zachęcamy uczniów do postawy na rzecz środowiska. W tym zakresie jesteśmy liderami- odnosząc wiele sukcesów np. w konkursie Eko-Szkoła czy Eko-Belfer.

 Szkołą współpracującą z uczelniami wyższymi

w ramach współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach z wykorzystaniem infrastruktury uczelni. Ponadto  pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą zajęcia w szkole. Dzięki takiej współpracy stajemy się także ośrodkiem nauki dla środowiska lokalnego poprzez organizowanie  powiatowych konkursów  przedmiotowych dla szkół.

Proponujemy i gwarantujemy:

  • wysoki poziom nauczania
  • udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
  • korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych (tablice interaktywne, laboratorium  językowe, laboratorium ekologiczne, laboratorium chemiczne i sala audiowizualna)
  • korzystanie z siłowni i sali fitness oraz z boiska ze sztuczną nawierzchnią
  • korzystanie z nowoczesnej pracowni informatycznej