KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 

Rozpoczęcie roku szkolnego

wtorek

14 października 

Dzień Edukacji Narodowej

środa

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

środa

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 stycznia

Nowy Rok

piątek

6 stycznia

Święto Trzech Króli

środa

1-14 lutego

Ferie zimowe

 

1-6 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

 

30 kwietnia

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

piątek

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

poniedziałek

4-6 maja

Egzamin maturalny: język polski pp, matematyka pp,
język angielski pp

 

3 czerwca

Boże Ciało

czwartek

25 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczni-wychowawczych

piątek

26 czerwca
- 31 sierpnia

Ferie letnie

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

4-5-6.05.2021 - (EGZAMIN MATURALNY)

04.06.2021 - (5 czerwca BOŻE CIAŁO)

24.06.2021 - ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

 

WYWIADÓWKI

16.09.2020- SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RODZICAMI

18.11.2020 - WYWIADÓWKA

27.01.2021 -  WYWIADÓWKA PODSUMOWUJĄCA PIERWSZE PÓŁROCZE

07.04.2021 - WYWIADÓWKA

KONSULTACJE

Konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców

I półrocze: od 19 października do 18 grudnia 2020 r. - 30 min/ tydz.

 

L.p.

Nazwisko i Imię

Termin

Sala

1.

Binias Beata

Wtorek godz. 14.30 – 15:00

30

2.

Chabera-Młynarczyk Agata

Poniedziałek godz. 13.30-14.00

38

3.

Chmurska Justyna

Czwartek godz. 12.40 – 13:10

36

4.

Dąbrowska Ilona

Piątek godz. 7.15-7.45

28

5.

Fabijańska Ewa

Wtorek godz. 14.30 - 15.00

36

6.

Gorąca Katarzyna

Poniedziałek godz. 15:00 – 15:30

9

7.

Jakubowska Agnieszka

Wtorek  godz. 9.00-9.30

38

8.

Kamińska Katarzyna

Piątek  godz. 11.45 - 12.15

29

9.

Kotulska Anna

Środa  godz. 11.45 - 12.15

26

10.

Łysio Magdalena

Poniedziałek  godz.  12.00 - 12.30

10

11.

Moszczyński Marcin

Czwartek  godz. 16.00-16.30

sala gim.

12.

Osuwniak Katarzyna

Wtorek  godz. 14.30 - 15.00

44

13.

Pakowski Bartłomiej

Czwartek  godz. 13:30-14:00

sala gim.

14.

Polit-Wawrzyn Marta

Poniedziałek godz. 15.15 - 15.45

34

15.

Rachocka Grażyna

Poniedziałek  godz. 14.30-15.00

24

16.

Rajpold Małgorzata

Czwartek godz. 14.30-15.00

biblioteka

17.

Rakowska Anna

Poniedziałek  godz. 08: 15 – 08:45

29

18.

Rudnicka Justyna

Czwartek  godz. 15:30- 16:00.

30

19.

Wesołowska Izolda

Poniedziałek  godz.  15:20 – 15:50

44

20.

Wielec Paulina

Środa  godz. 15.30-16.00

36

21.

Wieteska Błażej

Środa 14:30-15:00

6

 

 

Zasady konsultacji nauczycieli dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców w pierwszym półroczu roku szkolnego będą odbywać się w terminie od 19.10.2020 r. do 18.12.2020 r. według ustalonego harmonogramu nauczycieli;
  2. Rodzic/ uczeń jest zobowiązany poprzez dziennik elektroniczny Librus na dwa dni przed planowanym spotkaniem powiadomić nauczyciela; nauczyciel potwierdza wskazując termin i godzinę i zgłasza pracownikowi obsługi szkoły planowane spotkanie.

 

TERMINY ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA W SZKOLE

Informowanie ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub o przewidywanym nieklasyfikowaniu w dzienniku elektronicznym:

·         do końca listopada na I półrocze,

·         do 15 maja na koniec roku,

·         do 15 marca na koniec roku dla klas III liceum