KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

czwartek 

14 października 2022 r.

Dzień Edukacji Narodowej

piątek

11 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

piątek

23-31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 stycznia 2023 r.

Nowy Rok

 niedziela

6 stycznia 2023 r.

Święto Trzech Króli

piątek

16 - 29 stycznia 2023 r.

Ferie zimowe

 

6 - 11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

28 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

piątek

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

poniedziałek

3 maja 2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

środa

4-10 maja 2023 r.

Egzamin maturalny: język polski PP, matematyka PP,
język angielski PP, języka angielski PR

 

8 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

czwartek

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczni-wychowawczych

piątek

24 czerwca
- 31 sierpnia 2023 r.

Ferie letnie

 

TERMINARZ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

04.05.2023 – 22.05.2023 – EGZAMINY MATURALNE CZĘŚĆ PISEMNA

10.05.2023 – 23.05.2023 – EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ USTNA


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


13.10.2022 - (14 października DEN)

31.10.2022 - (przed 1 listopada)

22.12.2022 - (przed zimową przerwą świateczną)

2-4-5-8-9 05.2023 - (EGZAMIN MATURALNY)

09.06.2023 - (po Bożym Ciele)

 

WYWIADÓWKI

Wyznaczone zebrania mają charakter obligatoryjny dla rodziców.

14.09.2022 -

godz. 17.00-18.00

SPOTKANIE INFORMACYJNE WYCHOWAWCÓW
Z RODZICAMI

16.11.2022 -

godz. 17.00-18.00

do godz. 19.00

WYWIADÓWKA

KONSULTACJE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

01.02.2023 -

godz. 17.00-18.00

do godz. 19.00

WYWIADÓWKA PODSUMOWUJĄCA PIERWSZE PÓŁROCZE
KONSULTACJE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

12.04.2023 -

godz. 17.00-18.00

do godz. 19.00

WYWIADÓWKA

KONSULTACJE WSZYSTKICH NAUCZYCIELI

 

 

 

Konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców

II półrocze

styczeń – czerwiec  2023

  Konsultacje będą odbywały się  w  godzinach pracy szkoły w każdą środę

 ( z wyjątkiem dni, w których odbywają się zebrania z rodzicami) od 14.30 do 15.30.

 

Nauczyciel

Termin

Sala

Ilona Dąbrowska

 Środa 14.30 – 15.30

28

Katarzyna Osuwniak

 Środa 14.30 – 15.30

44

Beata Binias

 Środa 14.30 – 15.30

30

Anna Kotulska

 Środa 14.30 – 15.30

26

Paulina Wielec

 Środa 14.30 – 15.30

36

Katarzyna Gorąca

 Środa 14.40 – 15.40

9

Izolda Wesołowska

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

34

Katarzyna Kamińska

 Środa 14.30 – 15.30

29

Justyna Chmurska

 Środa 14.30 – 15.30

38

Anna Rakowska

 Środa 14.30 – 15.30

29

Justyna Rudnicka

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

29

Magdalena  Łysio

 Środa 14.30 – 15.30

10

s. Dolorosa Grażyna Rachocka

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

24

Błażej Wieteska

 Środa 14.30 – 15.30

6

Marta Polit-Wawrzyn

 Środa 14.45 – 15.45

34

Edyta Brzozowska – Krupińska

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

36

Bartłomiej Pakowski

 Środa 14.30 – 15.30

35

Marcin Moszczyński

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

35

Katarzyna Krzemieniewska – Szulc

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

38

Iwona Mokras-Wosik

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

7

Agata Szymczak

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

9

Agata Chabera – Młynarczyk

(co dwa tygodnie)

 Środa 14.30 – 15.30

7

Małgorzata Rajpold

 Środa 14.30 – 15.30

Biblioteka

 

Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców będą się odbywały według ustalonego powyżej harmonogramu – stacjonarnie, po wcześniejszym uzgodnieniu poprzez dziennik elektroniczny Librus z nauczycielem. Uczeń/ rodzic  zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby konsultacji danemu nauczycielowi  2 dni przed terminem spotkania,  poprzez dziennik elektroniczny Librus.

 

 TERMINARZ PRZCY NAUCZYCIELI

p. Agata Szymczak
- psycholog

p. Katarzyna Gorąca
- pedagog

p. Katarzyna Osuwniak
– pedagog specjalny

p. Agata
Chabera-Młynarczyk
-  pedagog specjalny

p. Małgorzata Rajpold
- bibliotekarz

Środa            13.00 – 16.00

Czwartek        8.00 – 13.00

Poniedziałek 11.00 – 14.00

Wtorek           8.00 – 10.00

Środa            10.40 – 14.40

Czwartek      10.00 – 12.30

Piątek           10.00 – 14.30

Poniedziałek   9.50 – 10.35

Wtorek           8.55 –   9.40

Środa            13.30 – 14.30

Czwartek      13.30 – 15.15

 

Poniedziałek  7.30  –  8.45

                     14.30 – 16.00

Środa             7.30  –  8.45

 

Poniedziałek  8.45 – 14.45

Wtorek          8.00 –  14.00

Środa             8.30 – 14.30

Czwartek       8.45 – 14.45

Piątek            8.00 – 14.00

 TERMINY ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA W SZKOLE

 

Informowanie ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub o przewidywanym nieklasyfikowaniu w dzienniku elektronicznym:

·       do końca listopada na I półrocze,

·       do 15 marca na koniec roku dla klas IV liceum,

·       do 15 maja na koniec roku