KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 

Rozpoczęcie roku szkolnego

środa

14 października 

Dzień Edukacji Narodowej

czwartek

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości

czwartek

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

 

1 stycznia

Nowy Rok

sobota

6 stycznia

Święto Trzech Króli

czwartek

14 - 27 lutego

Ferie zimowe

 

14 - 19 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 kwietnia

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

piątek

3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja

wtorek

4-6 maja

Egzamin maturalny: język polski pp, matematyka pp,
język angielski pp

 

16 czerwca

Boże Ciało

czwartek

24 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczni-wychowawczych

piątek

25 czerwca
- 31 sierpnia

Ferie letnie

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH


15.10.2021 - (14 października DEN)

12.11.2021 - (11 listopada Narodowe Święto  Niepodległości)

02.05.2022 - (1 maja Święto Pracy)

4-5-6 i 9 05.2022 - (EGZAMIN MATURALNY)

17.06.2022 - (16 czerwca BOŻE CIAŁO)

Dzień następny po zmianie trybu pracy szkoły

WYWIADÓWKI

08.09.2021- SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RODZICAMI

17.11.2021 - WYWIADÓWKA

19.01.2022 - WYWIADÓWKA PODSUMOWUJĄCA PIERWSZE PÓŁROCZE

06.04.2022 - WYWIADÓWKA

 

KONSULTACJE

 Konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców

I półrocze

 październik – grudzień  2021          30 min/ tydz.

 

  Konsultacje będą odbywały się  w  godzinach pracy szkoły od 7.00 do 16.30.

 

Nauczyciel

Termin

Sala

Ilona Dąbrowska

 Piątek 7.30-8.00

28

Katarzyna Osuwniak

 Środa 12.30 -13.00

44

Beata Binias

 Wtorek 14:30 – 15:00

30

Anna Kotulska

 Czwartek 10.00 - 10.30

26

Paulina Wielec

 Środa 14.30 -15.00

36

Katarzyna Gorąca

 Poniedziałek 15:00 – 15:30

 9

Izolda Wesołowska

 Środa 15:20 – 15:50

44

Katarzyna Kamińska

 Poniedziałek 14.20-14.50

29

Dorota Grochal

 Poniedziałek 16.00- 16.30

36

Anna Rakowska

 Piątek 09: 10 – 09:40

29

Justyna Rudnicka

 Środa 13:00-13.30

30

Magdalena  Łysio

 Środa 12.30 - 13.00

10

s. Dolorosa Grażyna Rachocka

 Wtorek 14.00 - 14.30

24

Błażej Wieteska

 Piątek   10.00 - 10.30

6

Marta Polit-Wawrzyn

 Poniedziałek 13.25 - 13.55

34

Agnieszka Jakubowska

 Środa 12.00 - 12.30

38

Bartłomiej Pakowski

 Czwartek 14:20 – 14:50

sala gim.

Marcin Moszczyński

 Czwartek 16.00 - 16.30

sala gim.

Katarzyna Krzemieniewska – Szulc

 Poniedziałek 7.30- 8.00

38

Iwona Mokras-Wosik

 Wtorek 8.00-8.30

7

Małgorzata Rajpold

 Środa 14.00 – 14.30

biblioteka

 

Konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców będą odbywały się według ustalonego powyżej harmonogramu – stacjonarnie lub online.

Rodzic/ uczeń jest zobowiązany poprzez dziennik elektroniczny Librus na dwa dni przed planowanym spotkaniem powiadomić nauczyciela o konsultacji.

Nauczyciel potwierdza wskazując termin i godzinę spotkania oraz zgłasza pracownikowi obsługi szkoły planowane spotkanie. 

 TERMINY ZWIĄZANE Z ZASADAMI OCENIANIA W SZKOLE

Informowanie ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub o przewidywanym nieklasyfikowaniu w dzienniku elektronicznym:

·         do końca listopada na I półrocze,

·         do 15 maja na koniec roku,

·         do 15 marca na koniec roku dla klas III liceum