Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca:  p. Agnieszka Mazurkiewicz 

Skarbnik:  p. Edyta Grzejszczak

Sekretarz:  p. Agnieszka Panasiuk - Tracz

 

Komisja Rewizyjna:

p. Barbara Szkup

p. Dorota Krogulec

p. Bożena Podsiadłowicz

p. Anna Kruk

 

Prezydium Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

Numer rachunku: 20 8783 0004 0027 1703 2000 0001