„Są góry, przez które trzeba przejść;

inaczej droga się urywa.” – Ludwig Thomas

Pedagog szkolny

Katarzyna Gorąca

Godziny pracy:

 

Poniedziałek

 11.00 - 15.00

Wtorek 

  08.00 - 10.00

Środa 

 10.40 - 14.40

Czwartek 

 10.00 - 11.30

Piątek 

 08.00 - 12.30

 

Pedagog specjalny

Katarzyna Osuwniak

Godziny pracy:

 

Poniedziałek

 09.50 - 10.35

Wtorek 

  08.55 - 09.40

Środa 

 13.30 - 14.30

Czwartek 

 13.30 - 15.15

 

 

Pedagog specjalny

Agata Chabera - Młynarczyk

Godziny pracy:

 

Poniedziałek

 07.10 - 08.45

 15.15 - 16.00

Środa 

 07.05 - 08.45

  

Psycholog

Agata Szymczak

Godziny pracy:

 

Środa

 13.00 - 16.00

Czwartek

 08.00 - 13.00

  


Drogi uczniu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

 

czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

chciałbyś z kimś porozmawiać

chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób

masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

Drogi Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

niepokoi Cię zachowanie dziecka

chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

szukasz pomocy

Zadania pedagoga szkolnego
wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku:

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Ważne telefony:

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Głownie 719 07 67

Komisariat Policji w Głownie 719 20 20

Policyjny anonimowy telefon zaufania 0800 677 777

Sąd Rejonowy w Zgierzu 715 75 00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie 719 26 46

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne  719 27 09

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 (numer bezpłatny)

Rzecznik Praw Dziecka (22) 583 66 00