Źle mówić lub pisać — to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,

którzy ją z taką czcią budowali.

Janusz Korczak

I Liceum Ogólnokształcące w Głownie

szkolny konkurs poprawnej polszczyzny

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

zapraszamy uczniów

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie

do wzięcia udziału w szkolnym konkursie

poprawnej polszczyzny: „Co wiem o języku polskim?”

o tytuł

Szkolnego Mistrza Języka Polskiego.

 

 

Konkurs odbędzie się w formie online w dn. 22.02.2021 r. Zgłoszenia prosimy kierować do pani Katarzyny Osuwniak za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus do dn. 18.02.2021 r.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:

Zespół Humanistyczny

 

REGULAMIN  SZKOLNEGO KONKURSU POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

            ORGANIZOWANYM W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE

 

Źle mówić lub pisać — to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich,

którzy ją z taką czcią budowali.

Janusz Korczak

 

Niewątpliwie sprawne posługiwanie się językiem sprawia często wiele kłopotów.  Wszyscy są tego świadomi. Należy zatem pamiętać, że istnieje kilka niezbędnych warunków osiągnięcia owej sprawności. Przede wszystkim trzeba dbać o poprawność języka, stosowność stylistyczną, grzeczność, szczerość orazpamiętać o pięknie wypowiedzi. Owszem nie każdy jest w stanie osiągnąć mistrzostwo, ale każdy może mniej lub bardziej próbować zbliżyć się do ideału. Z pewnością warto stale poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności. Prawdziwym mistrzem słowa nazwiemy tego, kto nie tylko dobrze zna dany język, nie popełnia błędów, pięknie się wysławia, dba o poprawność wypowiedzi, ale także nie stroni od humoru, a przede wszystkim szanuje swego rozmówcę.

Organizatorzy konkursu pragnęliby przyczynić się do popularyzacji kultury języka polskiego, polszczyzny poprawnej i pięknej.

 

Cele konkursu

  1. Propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży, poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej uczniów.
  2. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się polszczyzną poprzez świadomy dobór form wypowiedzi  i środków językowych, przestrzeganie etyki pisania, doskonalenie skuteczności komunikacyjnej.
  3. Rozwijanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym.
  4. Zainspirowanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę.
  5. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania informacji z różnych źródeł.
  6. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój.
  7. Aktywizacja młodzieży podczas nauczania zdalnego.
  8. Zachęcanie uczniów do zabaw językowych i poszerzania zasobu słownictwa, a tym samym horyzontów myślenia zgodnie z hasłem: "Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata".

 Opis konkursu

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie chętne osoby z I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, które chcą sprawdzić poziom swojej wiedzy dotyczącej języka ojczystego.

Konkurs jest jednoetapowy. Uczniowie będą rywalizować ze sobą, rozwiązując różnorodne ćwiczenia ortograficzne i językowe, sprawdzające wiadomości z zakresu ortografii, interpunkcji i kultury języka.Zadania będą mieć charakter zamknięty, jak  i otwarty. Czas pisania testu-45 minut.

Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 18 lutego 2021 r.

 

Zakres treści:

Zagadnienia poprawnościowe dotyczące każdego z poziomów struktury współczesnego języka polskiego (problemy słowotwórcze, fleksyjne, składniowe, leksykalne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne) opracowane zgodnie z następującymi pozycjami:

Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

- Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Problemy językowe i gramatyczne współczesnego Polaka, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa.

 

Przygotowując się do konkursu warto skorzystać również z poniższych adresów stron internetowych:

- sjp.pwn.pl/poradnia

- sjp.pwn.pl/

- poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/

- www.wsjp.pl/

- gramatyki.uw.edu.pl/

- polszczyzna.pl/

-nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking

Przebieg konkursu

            Konkurs odbędzie się 22 marca, o godz.  15.00  w wersji online na PlatformieTestportal.Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą polonistki I Liceum Ogólnokształcącego. Lista laureatów i wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły: www.1loglowno.pl i szkolnym Facebooku do dnia 01.03.2021r.

 

Nagrody

Spośród uczestników wyłania się trzech najlepszych. Wszyscy laureaci konkursu otrzymują nagrody i dyplomy z wyszczególnieniem zajętych miejsc.Zdobywca I miejsca otrzyma zaszczytny tytuł „Szkolnego Mistrza Języka Polskiego”, cząstkową ocenę celującą z języka polskiego oraz nagrodę książkową.

Laureaci II i III miejsca otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego i cenne upominki.

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w ustalonym terminie w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie.

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.1loglowno.pl.

2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły. 

Zespół humanistyczny

w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie

 

      

Systematyczność samodyscyplina, sukces - to określenia, które składają się na profil naszej uczennicy Mai Kośmider.

To uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w klasie IIbsp o profilu biologiczno - chemicznym (liceum 4-letnie).
            Niezwykle sympatyczna i obowiązkowa może stanowić przykład dla nas wszystkich.

Jest podwójną stypendystką: Starosty Zgierskiego „Nasz Prymus” oraz Prezesa Rady Ministrów.

W tym roku szkolnym uzyskała za pierwszy semestr średnią 5,15, co stanowi olbrzymi sukces ale i zobowiązanie.

SERDECZNE GRATULACJE!!! Czekamy na więcej takich uczniów!

 

„Nauka to pokarm dla rozumu.”

                                                       Lew Tołstoj

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

dla uczennicy

I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie

 

Uczennica klasy III B I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie – Oliwia Majtczak została już po raz drugi stypendystką Prezesa Rady Ministrów. 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen  w szkole oraz otrzymali promocję z wyróżnieniem. To kryterium spełniła Oliwia, dzięki czemu znalazła się po raz kolejny  w gronie wyróżnionych uczniów.

 „Nagroda, jaką jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest dla mnie wielkim osiągnięciem, ogromną szansą i możliwością rozwijania swoich pasji. Nie każdy może otrzymać taką  nagrodę, więc czuję się bardzo zaszczycona, mogąc być w gronie laureatów tej nagrody” – powiedziała Oliwia Majtczak po otrzymaniu nagrody.

Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie serdecznie gratuluje Oliwii oraz życzy jej dalszych sukcesów.

 

 

          


Noc Biologów na Uniwersytecie Łódzkim

Zapraszamy na IX  Noc Biologów

 na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

P1010213
P1010238
P1010245 (1)
P1010247 (1)
P1010252 (1)
P1010263 (1)
P1010277
P1010280
P1010296
P1010300
P1010331
P1010336
P1010342
P1010350
P1010366
P1010373
P1010376
P1124302
P1124305
Previous Next Play Pause

 

Noc Biologów  to wydarzenie, które zagościło już na stałe w terminarzu wyjazdów uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie. Każdego roku z niecierpliwością oczekiwaliśmy na ten wyjazd, fascynującą  podróż w świat nauk przyrodniczych. Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną w kraju tegoroczna Noc Biologów  nieco zmieniła swe oblicze i odbędzie się w trybie online.

         W tym roku, choć w zmienionej formie, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego już po raz dziewiąty zaprasza stałych bywalców jak i nowych zainteresowanych na Noc Biologów, która odbędzie się 8 stycznia 2021 r. przez platformę TEAMS.

 

         Nie oznacza to jednak, że każdy kto pragnie wziąć udział w tym wydarzeniu, zostanie pozbawiony emocji towarzyszących tradycyjnym spotkaniom z łódzkimi biologami. Tym razem będzie inaczej – ale nie mniej magicznie i nie mniej ciekawie.

 

Tematem przewodnim Nocy Biologów są MIKROORGANIZMY, ale czy to nas dziwi? W tych trudnych czasach pandemii, w których wciąż bombardowani jesteśmy nowymi faktami na temat koronawirusa badacze z UŁ postanowili zwrócić naszą uwagę także na pozytywne aspekty wynikające z obecności drobnoustrojów w naszym życiu. I chociaż będziemy mieli okazję do zapoznania się z metodami wykorzystywania mikroorganizmów do tworzenia broni biologicznej i dowiemy się nieco więcej na czym polega bioterroryzm to ponad to, dostaniemy również bezpośrednią możliwość obejrzenia mikroorganizmów nam sprzyjających.

Zastanawiacie się może jak uda Wam się zobaczyć te organizmy? To bardzo proste … specjalnie z tej okazji zostaną poprowadzone dla Was eksperymenty na żywo z laboratorium mikrobiologicznego, a dzięki zastosowaniu kamery … widok tych mikroorganizmów prosto spod mikroskopu trafi do Waszych oczu … czyż to nie brzmi fascynująco? 

 

A to nie jedyne warsztaty, które w tak przyjazny sposób pokażą nam świat mikrobów w bardziej sprzyjającym świetle. Dostaniemy jeszcze szansę nauczenia się jak szukać tych mikroorganizmów w naszym otoczeniu i dowiemy się co trzeba zrobić, aby się z nimi zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnić, zapytacie? Czy to w ogóle możliwe … weź udział w spotkaniu, sprawdź sam i baw się dobrze!

 

A co zrobić, gdy pomimo tego, iż bardzo nie chcemy wchodzić w ‘bezpośredni kontakt’
 z niektórymi drobnoustrojami one i tak znajdą drogę by w nas zagościć mimo, że nie mają naszego pozwolenia? Jak sobie wtedy poradzić? Jak możemy się chronić? I na te pytania dostaniemy odpowiedzi. 

Na przykład zostaniecie zachęceni do produkcji własnych kosmetyków domowych, których właściwości przeciw-bakteryjne i przeciwgrzybiczne wobec obecnych w naszych domach patogenów – pozwolą Wam poczuć się bezpiecznie i żyć w zdrowiu. 

 

Co więcej dostaniecie ogromną szansę poczuć woń intrygujących olejków eterycznych oraz innych mieszanin lotnych …   nie wierzycie że je poczujecie? Przekonajcie się sami, czy czasem sama obecność na wykładzie nie wystarczy. 

 

Ale to nie wszystko, tej Nocy dowiemy się jeszcze o ekscytującej przyjaźni pomiędzy grzybami a mikrobami oraz o tym jak wykorzystać zakwity sinicowe w medycynie, m.in.
w walce z chorobami nowotworowymi. 

Każdy z nas dostanie szansę na zdobycie porządnej dawki wiedzy w bardzo przystępny sposób … nie przegapmy tej okazji!

 

Cały program Nocy Biologów oraz LINKI do zaproponowanych wydarzeń organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim można prześledzić na stronach: 

 

http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=lodz&idp=program

http://www.nocbiologow.pl

www.biol.uni.lodz.pl

https://www.facebook.com/WydzialBiOS

 

Uwaga: na niektóre wydarzenia wymagana jest rejestracja!!!

Jak każdego roku  i tym razem na tym wyjątkowym wydarzeniu nie zabraknie uczniów

 I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie.

 

                                                                                       Serdecznie zapraszamy