WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA HUMANISTYCZNA

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

Ponad słowami 1 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

 

 

 

 

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

 

 

 

(jeszcze nie ma)

Język angielski

Password Reset

 

Zeszyt ćwiczeń

Zakup podręcznika we wrześniu po diagnozie.

Marta Rosińska,
Lynda Edwards

 

Karolina Kotorowicz – Jasińska, Joanna Sobierska

Macmillan

954/1/2019

Język rosyjski

Вот и мы по-новому 1 (Wot i my po-nowomu 1)  

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

PWN

 

981/1/2019

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka jest uczeń.

 

 

 

Plastyka

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

 

Historia

Historia „Ślady czasu” podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony . Starożytność i średniowiecze.

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

GWO

 

WOS

Wiedza o Społeczeństwie „W centrum uwagi” kl. 1 dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

Nowa Era

1035/2019

Geografia

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.  Zakres podstawowy

Zbigniew Zaniewicz

Operon

 

Biologia

„Biologia na czasie” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Autor podręcznika:

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

Autor kart pracy ucznia: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

„To jest chemia”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

 

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy

Autor podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

Autor kart pracy ucznia: Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

Nowa Era

994/1/2019

Informatyka

Informatyka 1. Zakres podstawowy

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

WSiP

974/1/2019

Matematyka

Matematyka 1. Zakres podstawowy.

 

Zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiński

Nowa Era

971/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

 

1001/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

  Bez Paniki

Mieczysław Borowiecki
Zbigniew Pytasz
Edward Rygała

PWN

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

Ponad słowami 1 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

(jeszcze nie ma)

Język angielski

Password Reset

 

Zeszyt ćwiczeń

Zakup podręcznika we wrześniu po diagnozie.

Marta Rosińska,
Lynda Edwards

 

Karolina Kotorowicz – Jasińska, Joanna Sobierska

Macmillan

954/1/2019

Język rosyjski

Вот и мы по-новому 1 (Wot i my po-nowomu 1)  

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

 

PWN

 

981/1/2019

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka jest uczeń.

 

 

 

Plastyka

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

 

Historia

Historia „Ślady czasu” podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony . Starożytność i średniowiecze.

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

GWO

 

WOS

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Nowa Era

1034/2019

Geografia

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy

Zbigniew Zaniewicz

Operon

 

Biologia

„Biologia na czasie” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Autor podręcznika:

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Autor kart pracy ucznia: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

„To jest chemia”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

 

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy

Autor podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

Autor kart pracy ucznia: Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

 

1001/1/2019

Matematyka

Matematyka 1. Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Zeszyt ćwiczeń

Wojciech Babiński

Nowa Era

988/1/2019

Informatyka

Informatyka 1. Zakres podstawowy

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

WsiP

974/1/2019

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Bez Paniki

Mieczysław Borowiecki
Zbigniew Pytasz
Edward Rygała

PWN

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I
W 4 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

Ponad słowami 1 część 1
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

 

Ponad słowami 1 część 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

 

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Era

1014/1/2019

 

 

 

 

 

 

 

(jeszcze nie ma)

Język angielski

Password Reset

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń

Zakup podręcznika we wrześniu po diagnozie.

Marta Rosińska,
Lynda Edwards

 

 

Karolina Kotorowicz – Jasińska, Joanna Sobierska

 

Macmillan

954/1/2019

Język rosyjski

Вот и мы по-новому 1 (Wot i my po-nowomu 1)  

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

 

Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec

 

PWN

 

 981/1/2019

 

Język niemiecki

Podręcznik zostanie wybrany po ustaleniu, w jakim stopniu zaawansowania języka jest uczeń.

 

 

 

Plastyka

Plastyka

Anita Przybyszewska-Pietrasiak

Operon

 

Historia

Historia „Ślady czasu” podręcznik dla liceum i technikum zakres podstawowy i rozszerzony . Starożytność i średniowiecze.

Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski

GWO

 

WOS

Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Zakres podstawowy.

Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

Nowa Era

1034/2019

Geografia

Geografia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy

Zbigniew Zaniewicz

Operon

 

Biologia

„Biologia na czasie” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

 

+ karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy „Biologia na czasie 1”.

 

Autor podręcznika:

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

 

 

Autor kart pracy ucznia: Barbara Januszewska – Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

Nowa Era

1006/1/2019

Chemia

„To jest chemia”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań.

 

+karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna.  Zakres podstawowy.

Autor podręcznika: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

 

Autor kart pracy ucznia: Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel

 

Nowa Era

994/1/2019

Fizyka

Odkryć fizykę 1. Zakres podstawowy.

Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Era

 

1001/1/2019

Matematyka

Matematyka 1. Zakres podstawowy.

 

Zeszyt ćwiczeń

 

Wojciech Babiński

Nowa Era

971/1/2019

Informatyka

Informatyka 1. Zakres podstawowy

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

WsiP

974/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

 Bez Paniki

Mieczysław Borowiecki
Zbigniew Pytasz
Edward Rygała

 PWN

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III

W 3 – LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

Ponad słowami

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3

Małgorzata Chmiel,

Robert Pruszczyński, Anna Równy

 

Nowa Era

425/5/2014/2016

Język angielski

Uczniowie posiadają już podręczniki do klasy III

 

 

 

 

Język rosyjski

Wot i my cz. 3

+ zeszyt ćwiczeń

Sławomiora Wujec, Małgorzata Wiatr-Kmieciak

PWN

 

Język niemiecki

Infos 2  (kontynuacja)

Infos 3

Birgit Sekulski,

Nina Drabich Tomasz Gajownik

Pearson

451/5,6/2014/2015

Historia

Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815-1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

 

Zrozumieć przeszłość. Część 4. Dzieje najnowsze po 1939 roku.

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

 

Piotr Galik

 

 

 


Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska

 

Nowa Era


  642/3/2014

 

 

 

642/4/2015

Historia i społeczeństwo

Rządzący i rządzeni.                                          Wojna i wojskowość.

Europa i świat.

Kobieta i mężczyzna

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

WSiP

667/3/2013

WOS

 

Ciekawi świata cz. 2 i cz. 3 Zakres rozszerzony

 

Maciej Batorski

Operon

 

Geografia

1. Geografia 2  (kontynuacja)

2. Geografia 3 cz.1 autor:

3. Geografia 3  cz.2 autor:

Janusz Stasiak

 

Zbigniew Zaniewicz
Zbigniew Zaniewicz

Operon

 

Matematyka

Matematyka  (zakres podstawowy)

 

 

Matematyka ( zakres rozszerzony)

 

Wojciech Babiński

Lech Chańko

Nowa Era

971/1/2014

 

 

360/3/2014

Informatyka

Ciekawi świata cz. 2 i cz. 3

Zakres rozszerzony

Ewa Mikołajewicz

Operon

 

 

Podstawa prawna

W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy naukę w klasach:

Klasa humanistyczna

Klasa biologiczno-chemiczna

Klasa matematyczno-informatyczna

I językiem  obcym jest język angielski

II językiem obcym jest język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski


Klasa humanistyczna

Klasa, w której rozszerzenie realizowane będzie z języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub z języka polskiego. Program w tej klasie umożliwia zdobycie kompetencji do studiowania między innymi na kierunkach: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska. Innowacyjność klasy realizowana jest poprzez dodatkowe zajęcia z edukacji filmowej i teatralnej.

Współpraca: Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), historia lub wiedza o społeczeństwie (na korzyść ucznia).


Klasa biologiczno-chemiczna

Klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego, biologii, chemii lub geografii. Program skierowany jest dla uczniów zainteresowanych podejmowaniem studiów na kierunkach: medycyna,

farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności, biologia, chemia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne.

Współpraca: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), biologia lub chemia (na korzyść ucznia).Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa z rozszerzonym programem języka angielskiego, matematyki, informatyki lub geografii została przygotowana z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia. Uczeń tej klasy ma możliwość poszerzenia wiedzy matematycznej, oraz informatycznej wykorzystując nowoczesne rozwiązania ICT. Program nauczania informatyki w tej klasie rozszerzony został o elementy robotyki i programowania robotów. Klasa przygotowuje uczniów do studiów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, informatycznych, oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na informatyków, programistów, grafików komputerowych, czy web designerów.

Współpraca: Politechnika Łódzka

Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, matematyka, j. obcy (na korzyść ucznia), informatyka lub geografia (na korzyść ucznia).

                           TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE,
Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH  SZKÓŁ II STOPNIA  ORAZ LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH DLA DOROSŁYCH 
 
NA ROK SZKOLNY
2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami.

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

5

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.

- do godz. 14.00

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

10

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

11

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

12

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

        

 

                                                                  

                                 

 

Szkołą z tradycjami

dbamy o wartości patriotyczne, realizując różnorodne projekty np.: Polsko – niemiecki projekt historyczny „Odnaleziona przeszłość- sytuacja Polaków  podczas II wojny światowej w historycznej perspektywie Głowna”, a także „Szkoła Dialogu” - program edukacyjny fundacji Forum Dialogu Między Narodami, w którym młodzież naszej szkoły poznaje się z żydowską przeszłością Głowna. Dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowaliśmy wystawę pt. „Fotograficzna podróż ulicami Głowna w Latach 1918-2018. Zatrzymane w kadrze”.

Szkołą nowoczesnych technologii

mamy świetnie wyposażone pracownie – salę ICT, laboratorium językowe, sale multimedialne. Narzędzia multimedialne to codzienne elementy naszej pracy, przez co nauka staje się przyjemna i bardziej efektywna. Realizujemy projekty, które wspomagają rozwój kompetencji informatyczno-matematycznych. W ramach Akademii Programowania uczniowie poznają tajniki programowania gier i elementy robotyki. Chętnie tworzą zrealizowane w grafice trójwymiarowej projekty z wykorzystaniem drukarki 3D.

Szkołą innowacji pedagogicznych

Program : Akademia Licealisty “ International Studies  - Business, Politics, Culture, Media” to interdyscyplinarna innowacja pedagogiczna prowadzona dla uczniów klas humanistycznych przy współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz innych jednostek naukowych (American Corner, Ambasada USA i Ambasada Kanady, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego etc). Program koreluje z  podstawą programową, który zakłada warsztaty i wykłady o charakterze stacjonarnym i wyjazdowym w oparciu  o zasoby ww. wydziału. Trzyletni cykl pracy z uczniem ma go przygotować do dalszej nauki na kierunkach humanistycznych w  zakresie biznesu, kultury, polityki, mediów a przede wszystkim da uczniowi możliwości osiągnięcia płynności i biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim, poprzez nacisk na poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście kulturowym i umiejętność swobodnej komunikacji w formie ustnej i pisemnej. 

Szkołą rozwijania pasji i zainteresowań

pragniemy by uczniowie naszej szkoły odnaleźli swoje talenty.  Jednym z takich kół jest Szkolne Koło Teatru Eureka, które inicjuje przedsięwzięcia teatralne w obrębie szkoły, ale także w środowisku lokalnym odnosząc liczne sukcesy .

 Szkołą EKO

poprzez realizowane projekty o charakterze ekologicznym zachęcamy uczniów do postawy na rzecz środowiska. W tym zakresie jesteśmy liderami- odnosząc wiele sukcesów np.  w konkursie Eko – Szkoła czy Eko-Belfer.

 Szkołą współpracującą z uczelniami wyższymi

w ramach współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie uczestniczą w wykładach i warsztatach z wykorzystaniem infrastruktury uczelni. Ponadto  pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego prowadzą zajęcia w szkole. Dzięki takiej współpracy stajemy się także ośrodkiem nauki dla środowiska lokalnego poprzez organizowanie  powiatowych konkursów  przedmiotowych dla szkół.

Proponujemy i gwarantujemy:

  • wysoki poziom nauczania
  • udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach
  • korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych (tablice interaktywne, laboratorium  językowe, laboratorium ekologiczne, laboratorium chemiczne i sala audiowizualna)
  • korzystanie z siłowni i sali fitness oraz z boiska ze sztuczną nawierzchnią
  • korzystanie z nowoczesnej pracowni informatycznej

Podkategorie