Regulamin biblioteki w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele
  i inni  pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. W bibliotece i centrum multimedialnym obowiązuje cisza, nie wolno wnosić
  do biblioteki jedzenia i picia.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres miesiąca, lektury  na okres 21 dni. Większą ilość należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 5. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Wypożyczone książki i materiały należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych  należy oddać do biblioteki.
 9. Uczeń, po rozliczeniu się z wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ciągu roku szkolnego, może  wypożyczyć na czas trwania ferii letnich 5 książek.
  Wszystkie książki należy oddać w pierwszym tygodniu września kolejnego roku szkolnego.
 10. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ogłoszonym terminie.
 11. Jeżeli uczeń do dnia odebrania świadectwa ukończenia szkoły lub innych dokumentów w przypadku odejścia ze szkoły, nie zwróci wypożyczonych książek
  i innych materiałów bibliotecznych, dyrektor szkoły może podjąć odpowiednie kroki, mające na celu uregulowanie zobowiązań ucznia wobec szkoły.
 12. Absolwenci szkoły (np. maturzyści) i inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki  po podpisaniu zobowiązania do przestrzegania zapisów regulaminu..


 

 

Regulamin Szkolnego Internetowego Centrum Multimedialnego

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.
 3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 1-2 osoby, użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy.
 4. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 5. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych. Nie można wykorzystywać komputera do gier czy zabaw.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera i innych urządzeń należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Każdy korzystający z centrum jest odpowiedzialny za udostępnione mu urządzenia
  i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody.
 9. Za naruszenie regulaminu nauczyciel bibliotekarz może nałożyć karę – zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.
 10. Opiekunem Szkolnego Internetowego Centrum Multimedialnego jest bibliotekarz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem

     

                       

Spotkanie z Barbarą Ciwoniuk

       

                                      

Warto przeczytać

Zapraszamy do udziału w konkursach

 Godziny otwarcia biblioteki:

Poniedziałek

 8.00 - 14.00

Wtorek 

8.00 - 14.00

Środa 

8.00 - 14.00

Czwartek 

8.00 - 14.00

Piątek 

8.00 - 14.00

 

Bibliotekarz:  Małgorzata Rajpold

W związku z obchodami Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka zaprasza do wzięcia udziału w akcjach i konkursach promujących czytelnictwo. Czekamy na prace konkursowe.

Podkategorie

Back to top