Od 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) do 23 grudnia 2020 (środa) przedłużona zostaje w szkołach przerwa w nauczaniu stacjonarnym, nauka nadal realizowana będzie na odległość (zdalnie).

Przerwa edukacyjna w szkołach – ferie zimowe będą od 4 do 17 stycznia dla wszystkich uczniów.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 2111)