PILNE!!!

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany trybu nauczania na tryb zdalny dla wszystkich oddziałów w dniach 20-23 października 2020 r.