Main Menu

Wręczenie świadectw promocyjnych odbędzie się zgodnie z przedstawionym harmonogramem.  Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących ochrony osobistej (maseczki) i zachowania bezpiecznej odległości podczas uroczystości oraz po jej zakończeniu.

 

Back to top