KOŁA ZAINTERESOWAŃ, AUTORSKIE PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 I INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LP.

NAZWA ZAJĘĆ

RODZAJ ZAJĘĆ

1.

KOŁO INFORMATYCZNE,

ROBOTYKA I PROGRAMOWANIE

Koło zainteresowań

2.

KOŁO POLONISTYCZNE

EDUKACJA MEDIALNO-TEATRALNA

Koło zainteresowań

3.

KOŁO MATEMATYCZNE

Koło zainteresowań

4.

MATURA 2020 – MATEMATYKA

Lekcja

5.

MATURA 2020

– JĘZYK POLSKI

Lekcja

6.

JĘZYK ANGIELSKI

W TURYSTYCE

Przedmiot uzupełniający w klasie II,

Program autorski

7.

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

Przedmiot uzupełniający w klasie II

Program autorski

8.

„BIOLOGIA DOŚWIADCZALNIE”

Przedmiot uzupełniający w klasie II,

Program autorski

9.

ROBOTYKA – GRANT POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

Koło zainteresowań

    10.

SZKOLNY TEATR „EUREKA”

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

11.

„ JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI”

- EDUKACJA PRAWNA

Innowacja pedagogiczna

12.

„AKADEMIA LICEALISTY”

Innowacja pedagogiczna

13.

MATURA 2020- KOŁO GEOGRAFICZNE

Zajęcia dodatkowe

14.

MATURA 2020 – KOŁO HUMANISTYCZNE

Zajęcia dodatkowe

15.

MATURA 2020 – JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia dodatkowe

16.

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 

17.

KOŁO GEOGRAFICZNE

Koło zainteresowań

18.

KOŁO JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Koło zainteresowań

19.

KOŁO JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Koło zainteresowań

Back to top