SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2019/2020

 

Przewodnicząca szkoły - Katarzyna Milczarek kl. Iag. LO


Zastępcy przewodniczącej - Kaja Struszczak kl. Iag LO
                                                             Natalia Michalak kl. Iag LO


Sekretarze - Zuzanna Mirowska kl. IIa LO
                           Mateusz Szkup kl. Ibg LO


Pozostali członkowie - Łucja Jaborska kl. Ibsp LO
                                                 Maria Siek kl. IIa LO
                                                 Mika Matzari kl. Iasp LO
                                                 Julia Malczewska kl. IIb LO
                                                 Weronika Podlecka kl. Ibg LO
                                                 Aleksander Zborowski kl. IIa LO
                                                 Kacper Gawrysiak kl. IIb LO


Opiekun Samorządu Uczniowskiego ­- Pani Magdalena Łysio


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020


Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

Przeprowadzenie wyborów do Rady SU ,

 

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb,

Ustalenie terminarza spotkań,

 

Burza mózgów – przygotowanie wstępnego planu pracy,


Udział przedstawicieli SU w uroczystościach miejskich związanych z 80 rocznicą PPP,

Wrzesień 2019

Komisja wyborcza,

Opiekun,

 

Rada SU, Przewodniczący klas, Opiekun,

Przedstawienie Składu Rady społeczności szkolnej oraz złożenie  życzeń Nauczycielom  
i Pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej,


Włączenie się do ogólnopolskiej akcji – „Szkoła Pamięta”,

 

Udział w inauguracyjnym szkoleniu liderów Akademii Demokracji w Warszawie,

 

Zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci
z polskiej szkoły w Podbrodziu na Wileńszczyznie,
                     

Przypomnienie zasad dobrego zachowania – Szkolna Karta Zasad,

Październik 2019

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Ustalenie planu działań związanych
z udziałem w ogólnopolskim projekcie

Szkoła Demokracji,

 

Wybór grupy projektowej i ustalenie wyzwań do realizacji w projekcie,

 

Zaprezentowanie Dyrektorowi szkoły oraz społeczności uczniowskiej założeń programowych,

 

Przygotowanie skrzynki pomysłów uczniowskich,

 

Dyskoteka andrzejkowa. 

Listopad 2019

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Mikołajki

 

Przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego działania – nowelizacja ordynacji wyborczej
i regulaminu SU,

 zamieszczenie sprawozdania na platformie Akademii Demokracji,

Grudzień 2019

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Przygotowanie i przeprowadzenie drugiego działania z wybranych do realizacji
w projekcie, zamieszczenie sprawozdania
na platformie AD,


Wieczór projekcji filmów wg propozycji uczniów,

 

Udział w akcji WOŚP,

 

Styczeń 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Walentynkowa poczta Amora.

Dyskoteka karnawałowa,

 

Wizyta Mentora Akademii Demokracji
w szkole,

 

Luty 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,
Opiekun,

III edycja plebiscytu na Damę i Dżentelmena,

 

Przygotowanie i przeprowadzenie trzeciego działania związanego z projektem,

 

Marzec 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Zorganizowanie kiermaszu słodkości  
z przeznaczeniem na cel charytatywny,

 

Pomoc w organizacji Dnia Otwartego
w szkole,

Kwiecień 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

Wspieramy maturzystów,

Maj 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,

 

Dzień Dziecka – Piknik szkolny,

 

Gala w Warszawie – prezentacja projektów Akademii Demokracji

 

Czerwiec 2020

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun,